Beques IN2UB en la Convocatòria de Beques Màster+UB

En el marc del Programa Màster+ UB de captació d’estudiants per a cursar un màster universitari i incentivar vocacions científiques en el sí d’un grup de recerca. Curs 2021/2022  (CODI 2021.2), (Beca Màster + UB) l’Institut ofereix dues beques

  • 2021.2.IN2UB.1 – Beca de col·laboració amb els Màsters universitaris a l’IN2UB
  • 2021.2.IN2UB.2 – Beca de col·laboració amb els Màsters universitaris en grups de l’IN2UB a la Facultat de Química

Convocatòria : LINK

Visita: IN2UB_TFM_Proposals

Temini, del 21/06/2021 al 12/07/2021

La convocatòria porta associats uns ajuts complementaris finançats pel Banc de Santander. Les persones que vulguin obtenir aquest ajut hauran d’omplir el formulari web del  Banc de Santander

Menú