Grup d’electrodeposició de capes primes i nanoestructures (GE-CPN)

Departament Ciència de Materials i Química Física, Facultat Química
Àrees de recerca: NanosMat
Menú