Self-organized complexity and self-assembling materials (SOC&SAM)

Departament Ciència de Materials i Química Física, Facultat Química
Àrees de recerca: NanoBio, NanosMat
Menú