IN2UB Fellowships at Convocatòria de Beques Màster+UB

Categorías: Convocatorias, Convocatorias cerradas

In frame of Programa Màster+ UB de captació d’estudiants per a cursar un màster universitari i incentivar vocacions científiques en el sí d’un grup de recerca. Curs 2021/2022  (CODI 2021.2), (Beca Màster + UB) the Institute offers Master Students Fellowships:

  • 2021.2.IN2UB.1 – Beca de col·laboració amb els Màsters universitaris a l’IN2UB
  • 2021.2.IN2UB.2 – Beca de col·laboració amb els Màsters universitaris en grups de l’IN2UB a la Facultat de Química

Application: LINK

Visit: IN2UB_TFM_Proposals

Deadline from 21/06/2021 to 12/07/2021

This call is associated with a financial support by Banc de Santander, those interested in applying for this, will have to fill the following form: Banc de Santander

Menú