Contacte

BlocUB - Contacte

  • Escola d'Infermeria
  • Campus Ciències Salut Bellvitge
  • Feixa Llarga, s/n
  • 08907 L'Hospitalet Llobregat
    (Barcelona)
  • Tel. 93 402 42 93
  • Fax. 93 402 42 48
  • Contacte

Benvinguda

L’Escola d’Infermeria vol donar a conèixer la recerca que duen a terme les seves investigadores i investigadors a través dels Grups de Recerca, la participació en Programes de Doctorat i en Xarxes de Recerca nacionals i internacionals. Aquesta informació és d’especial interès per a propiciar col·laboracions científiques en l’àmbit de la salut de les persones i els col·lectius, tant en els contextos universitari, sanitari i sociosanitari com, en termes de transferència i innovació, per empreses del sector de la salut humana.

La recerca en l’àmbit de les cures infermeres dirigides a la persona i la millora de la seva salut són l’eix vertebrador de la producció científica de l’Escola. En un segon lloc, també destaca la recerca sobre la pràctica clínica avançada, la influència de les metodologies docents per millorar l’aprenentatge i l'adquisició de les competències professionals dels estudiants d’infermeria, i la recerca sobre l’impacte de les cures infermeres en els sistemes de salut a nivell d'eficiència i eficàcia. Aquestes àrees ens situen al capdavant de la recerca infermera en relació al volum i la qualitat de la producció científica.

El centre disposa de grups de recerca propis i col·labora amb nombrosos investigadors i grups externs, fomentant la interdisciplinarietat en l’àmbit de les ciències de la salut i les ciències socials, qüestió que considerem fonamental per la millora de la cura de la persona en relació a la seva salut, objectiu últim de la nostra recerca.

Anualment, rebem la visita d’investigadors nacionals i internacionals que fan formació a través dels màsters Universitaris o bé estades predoctorals i postdoctorals, fet que ens enriqueix i permet obrir eixos de col·laboració més enllà de les nostres fronteres.

Notícies

Subscriure a Infermeria - Recerca RSS