Contacte

BlocUB - Contacte

  • Escola d'Infermeria
  • Campus Ciències Salut Bellvitge
  • Feixa Llarga, s/n
  • 08907 L'Hospitalet Llobregat
    (Barcelona)
  • Tel. 93 402 42 93
  • Fax. 93 402 42 48
  • Contacte

Programes de doctorat EEES

Infermeria i Salut

El Programa de doctorat Infermeria i Salut, acreditat per l’Agència de Qualitat Universitària de la Generalitat de Catalunya (AQU) compta amb la participació d’investigadors del centre i d’altres facultats de la Universitat de Barcelona, i col·laboradors externs d’institucions sanitàries i altres universitats.

Altres Programes de doctorat

A part del Programa de Doctorat propi, l'Escola d'Infermeria participa en altres Programes de Doctorat de la Universitat de Barcelona i d'altres universitats nacionals i internacionals.