Francisco José Eiroá Orosa

Investigador Ramón y Cajal
Secció de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic, Departament de Psicologa Clínica i Psicobiologia, Facultat de Psicologia, Campus Mundet, Passeig de la Vall d'Hebron, 171, 08035, Barcelona 

Biografia breu

El 2012 vaig culminar un doctorat europeu en Psicologia Clínica i Psiquiatria per les universitats d'Hamburg i Autònoma de Barcelona. Després d'estades a Dresden i Montevideo, he ocupat llocs docents en les universitats d'Edimburg i Est de Londres i vaig obtenir un contracte Marie Skłodowska-Curie que vaig dur a terme a la Universitat de Yale. Actualment sóc investigador Ramón y Cajal a la Universitat de Barcelona i disposo de la certificació I3 de inensificación de la recerca i l'acreditació de catedràtic. A més, col·laboro amb la Associació Catalana de Professionals de Salut Mental, la Federació d'Entitats Catalanes de Salut Mental en 1ª Persona - VEUS i Obertament, l'aliança catalana de lluita contra l'estigma i la discriminació en salut mental. Els meus interessos de recerca estan enfocats en l'anàlisi d'estratègies de conscienciació d'usuaris i professionals de l'àmbit de la salut mental per millorar la comunicació entre ells, potenciant la participació en els serveis dels primers i la reflexió crítica i autocura dels segons.