Francisco José Eiroá Orosa

Professor Titular
Secció de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic, Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia, Facultat de Psicologia, Campus Mundet, Passeig de la Vall d'Hebron, 171, 08035, Barcelona

 

 

Biografia breu

El 2012 vaig culminar un doctorat europeu en Psicologia Clínica i Psiquiatria per les universitats d'Hamburg i Autònoma de Barcelona. Després d'estades a Dresden i Montevideo, he ocupat places docents permanents a les universitats d'Edimburg i Est de Londres i vaig obtenir contractes Marie Skłodowska-Curie i Ramón y Cajal que vaig dur a terme a les Universitat de Yale i Barcelona. Actualment sóc professor titular a la Universitat de Barcelona i disposo de l'acreditació de catedràtic. A més, soc membre de la Comissió de Seguiment del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya i col·laboro amb la Associació Catalana de Professionals de Salut Mental, la Federació d'Entitats Catalanes de Salut Mental en 1ª Persona - VEUS i Obertament, l'aliança catalana de lluita contra l'estigma i la discriminació en salut mental. Els meus interessos de recerca estan enfocats a l'anàlisi d'estratègies de conscienciació de persones usuàries i professionals de l'àmbit de la salut mental per millorar la comunicació entre elles, potenciant la participació en els serveis de les primeres i la reflexió crítica i autocura de les segones.