Guillem Feixas i Viaplana

Professor Catedràtic
(+34) 93 312 5100
Secció de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic, Departament de Psicologa Clínica i Psicobiologia, Facultat de Psicologia, Campus Mundet, Passeig de la Vall d'Hebron, 171, 08035, Barcelona

        

Biografia breu

Em vaig llicenciar a la Universitat de Barcelona (UB) el 1984 i vaig obtenir una beca del Ministerio de Educación y Ciencia per a realitzar el doctorat amb la tesi intitulada "Anàlisi de construccions personals en textos de significació psicològica" (1988) dirigida pel Dr. Manuel Villegas i Besora. En aquest període vaig realitzar formació clínica en psicoteràpia existencial i en teràpia familiar sistèmica (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau). El 1987 vaig obtenir el Premi Young Investigator Award atorgat per el Institute for Personal Construct Psychology. Al curs 1988-89 vaig realitzar una estada postdoctoral a la Memphis State University (actualment Universitat de Memphis) en col·laboració amb el Dr. Robert Neimeyer. Amb una altra beca ministerial em vaig reincorporar al Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics (actualment dins del de Psicologia Clínica i Psicobiologia) de la UB on vaig obtenir la plaça de Professor Titular en 1992 i la càtedra el 2011. Des d'aleshores imparteixo docència de llicenciatura/grau en les temàtiques de psicoteràpia, psicologia clínica i intervenció familiar sistèmica i en dos màsters universitaris de la Facultat de Psicologia i diversos títols propis de la UB.

L'objectiu principal de la meva investigació ha estat avançar en la comprensió de la construcció interpersonal i promoure el coneixement del seu paper en la salut (tant mental com física) i en el procés de la psicoteràpia. Amb aquesta finalitat, les teories de constructes personals i de l'autoregulació han estat fonts importants d'inspiració per a la implementació de projectes, tant d'investigació com de pràctica clínica. El meu treball es porta a terme utilitzant mètodes derivats d'aquests enfocaments com l'anàlisi textual i la Tècnica de Graella (TG). Aquesta última és un instrument que permet comprendre millor les estructures cognitives utilitzades per l'individu per atribuir significats personals als esdeveniments. Una de les meves principals contribucions a la literatura va ser la identificació de conflictes en l'estructura cognitiva dels subjectes avaluats mitjançant la RGT. Aquests conflictes esdevenen dilemes personals que bloquegen el desenvolupament o el progrés de les persones ja sigui en la seva vida quotidiana com en la psicoteràpia.

Recentment, he liderat el desenvolupament de la plataforma digital Explore Your Meanings (EYME) (enllaç a www.eyme-vr.com), basada en la TG, que realitza l’entrevista d’una forma automatitzada i permet explorar la identitat a través dels constructes de la persona amb un mapa 3D navegable i també amb la Realitat Virtual. Aquest procés, amb l’assistència d’un/a psicoterapeuta, fomenta l’autoconeixement, promou la funció reflexiva i permet orientar el procés de canvi personal.Responsabilitats institucionals

Coordinador del Projecte Multicèntric Dilema Direcció de cursos de màster i postgraus:

Pàgina sobre la Psicologia dels Constructes Personals

Soci didacta de la l'Associació Espanyola de Psicoteràpies Cognitives (ASEPCO)

Creador (amb el Dr. J. M. Cornejo i el Dr. E. Laso) del programa RECORD per l'anàlisi estadística de la Tècnica de Graella (GRIDCOR, versió en anglès).