Càrrecs acadèmics

Director:

Dr. Ignasi-Xavier Adiego Lajara

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 (soterrani del Pati de Lletres) – 08007 Barcelona
Telèfon: 934035696
Fax: 934035697
E-mail: ignasi.adiego@ub.edu

Secretària acadèmica:

Dra. Adelina Millet Albà

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 (soterrani del Pati de Lletres) – 08007 Barcelona
Telèfon: 934035696
Fax: 934035697
E-mail: amillet@ub.edu

Personal d’administració i serveis

Secretària administrativa:

Núria Aineto Trabal

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 (soterrani del Pati de Lletres) – 08007 Barcelona
Tel/Fax: 934035697
E-mail: ipoa@ub.edu

Membres de la Universitat de Barcelona

Consell de Direcció de l’Institut Universitari del Pròxim Orient:

Ignasi-Xavier Adiego Lajara: ignasi.adiego@ub.edu

Josep Lluís Alay Rodríguez: alay@ub.edu

Lluís Feliu Mateu: lluisfeliu@ub.edu

Adelina Millet Albà: amillet@ub.edu

Carles Múrcia: carlesmurcia@ub.edu

Antoni Prevosti Monclús: aprevostim@ub.edu

Susana Soler Polo: susanasoler@ub.edu

Eulàlia Vernet Pons: eulaliavernet@ub.edu  

Mariona Vernet Pons: mvernet@ub.edu

Membres honorífics de l’Institut Universitari del Pròxim Orient Antic

Gregorio del Olmo Lete: olmolete@ub.edu

Josep Padró Parcerisa: jpadro@ub.edu

Joaquín Sanmartín Ascaso: jsanmartin@ub.edu

Membres de l’Institut Universitari del Pròxim Orient Antic amb vinculació amb altres institucions

Agustí Alemany Vilamajó (Universitat Autònoma de Barcelona)

Pedro Azara (Universitat Politècnica de Catalunya)

Lucas Baqué Manzano

Juan Antonio Belmonte Marín (Universidad de Castilla-La Mancha)

Barbara Böck (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Alberto Cantera (Freie Universität Berlin)

Núria Castellano Solé (Societat Catalana d’Egiptologia)

Josep Cervelló Autuori (Universitat Autònoma de Barcelona)

Jordi Cors Meya (Universitat Autònoma de Barcelona)

Salvador Costa Llerda

Agnès Garcia Ventura (Universitat Autònoma de Barcelona)

Josué Justel (Universidad de Alcalá de Henares)

Jaume Llop Raduà  (Universidad Complutense de Madrid)

M. Teresa Magadán Olives (Universitat Oberta de Catalunya)

Ignacio Márquez Rowe (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Elena Martínez Rodríguez  (Università degli Studi di Verona)

Maite Mascort Roca  (Societat Catalana d’Egiptologia)

Manuel Molina Martos (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Juan Pedro Monferrer Sala (Universidad de Córdoba)

Bartomeu Obrador-Cursach (Universidad Complutense de Madrid)

Juan Carlos Oliva Mompeán (Universidad de Castilla-La Mancha)

Ester Pons Mellado (Museo Arqueológico Nacional)

Francisco del Río Sánchez (Universidad Complutense de Madrid)

Francisco Rubio Orecilla (Universidad de Salamanca)

Gonzalo Rubio (Pennsylvania State University)

Barbara Solans

Marcos Such Gutiérrez (Universidad Autónoma de Madrid)

Carmen Valdés Pereiro 

Jordi Vidal (Universitat Autònoma de Barcelona)