Lingüística amaziga

Equip:

Carles Múrcia Sánchez (Investigador principal), Institut Universitari del Pròxim Orient Antic (IPOA).


Samia Ait Ali Yahia, Universitat Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. 

Lhoucine Ait Bahcine, Centre d’études anthropologiques et sociologiques de l’Institut royal de la culture amazighe au Maroc a Rabat i Association marocaine de recherche et d’échanges culturels.  

Vermondo Brugnatelli, Universitat de Milano-Bicocca.  

Mansour Ghaki, Institut national du Patrimoine de Tunisie i Universitat de Nàpols «l’Orientale».  

Maarten Kossmann, Leiden University Centre for Linguistics. 

Grigori Lazarev, antic professor de l’Institut de Sociologie de Rabat i fundador de l’Association de Recherche Al Idrissi. 

Ahmed M’Charek, professor emèrit de la Universitat de Tunis.  

Kamal Naït-Zerrad, Centre de Recherche Berbère de l’INALCO i LACNAD a Paris. 

Marijn van Putten, investigador postdoctoral al Leiden University Centre for Linguistics. 

Lameen Souag, laboratori LACITO del CNRS de França. 

Stefano Struffolino, Universitat de Milà.

Vincent Zarini, Université de Paris IV-Sorbonne i Institut d’études augustiniennes. 

Línies de recerca:

Estudi filològic i lingüístic de les fonts clàssiques llatines i gregues per al coneixement de la toponímia nord-africana i de la llengua amaziga a l’antiguitat.

Projecte de recerca:

Per Africae gentes, deserta atque loca: Ancient Amazigh (Berber) Toponymy in Latin and Greek Sources (AGDAL). 

Entitat finançadora del projecte: Ministeri de Ciència i Innovació.

Publicacions destacades:

  • Article « Tarua:ein amazighisches Wort in der Iohannis des Corippus », Glotta. Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache 82 (2006). Vandenhoeck & Ruprecht,Göttingen 2008, pp. 177-191. ISSN: 0017-1298 
  • Article « Νεῖλος : El nom grec del riu Nil pot ser d’origen amazic? », Aula Orientalis. Revista de estudios del Próximo Oriente Antiguo 25 (2007). Ausa, Sabadell 2008, pp. 269-292. ISSN: 0212-5730. 
  • Llibre La llengua amaziga a l’antiguitat a partir de les fonts gregues i llatines. Institut Món Juïc / Promocions i Publicacions Universitàries, Col·lecció Cum Laude núm. 4, Barcelona 2011, 2 volums, LX+669+636 pp. + annex de 17 mapes de cartografia lingüística. ISBN: 978-84-477-1143-7 (obra completa), 978-84-477-1144-4 (volum 1), 978-84-477-1145-1 (volum 2). 
  • Capítol « Que sait-on de la langue des Maures? Distribution géographique et situation sociolinguistique des langues en Afrique Proconsulaire », dins Coline Ruiz-Darasse and Eugenio Luján (eds.), Contacts linguistiques dans l’Occident méditerranéen antique (proceedings of the colloque of Madrid, 23-24 April 2009). Collection Casa de Velázquez, Madrid 2011, pp. 103-127. ISBN: 987-84-96820-61-6. ISSN: 1132-7340. 
  • Article « Gadaia: ein weiteres amazighisches Wort in der Iohannis des Corippus », Glotta. Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache 86 (2010), Vandenhoeck & Ruprecht,Göttingen 2011, pp. 30-39. ISSN 0017-1298. 
  • Llibre (en coautoria amb Salem Zenia) Diccionari català-amazic / amazic-català. Estàndard del diasistema amazic septentrional.Llibres de l’Índex, Barcelona 2015, CCII+1179 pp. ISBN: 978-84-944911-0-8. La versió en línia d’aquest diccionari es publicà l’any 2017 i està disponible al web www.amazic.cat
  • Article « Diachronie et aménagement de l’amazighe », Asinag. Revue scientifique de l’Institut royal de la culture amazighe. Dossier sur le multilinguisme en Afrique du Nord à travers l’histoire 11. Publications de l’IRCAM, Rabat 2016, pp. 47-87. ISSN : 2028-5663. 
  • Llibre De l’alzina a la palmera. ⵙⴳ ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⴼⵔⵓⵅⵜ. Sg tasaft ar tafruxt. Recull de refranys dels Ayt Ɛṭṭa del sud-est del Marroc amb elements de paremiologia  amaziga comparada. Llibres de l’Índex, Barcelona 2018, 166 pp. ISBN: 978-84-948120-1-9. 
  • Article (en coautoria amb Bartomeu Obrador i Joan Carles de Nicolás) « L’epigrafia antiga dels hipogeus de l’illa de Menorca i la seva antroponímia », Pyrenae. Journal of Western Mediterranean Prehistory and Antiquity 51/2, 2020, pp. 1-37. ISSN: 0079-8215. 
  • Llibre Gramàtica amaziga. Estàndard del diasistema amazic septentrional. Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona 2021, 334 pp. ISBN: 978-84-9168-658-3.