Recursos

 • A collection of English corpora

  Corpus textual que inclou el British national corpus, Reuters, British news, el corpus de la Universitat Brown (en anglès americà) i el del UK Web Archiving Consortim. És molt interessant l’eina per cercar col·locacions, que permet saber amb quins altres mots es combina freqüentment l’expressió cercada.

  Continua llegint

 • Academic phrasebank

  Conjunt ampli d’expressions i construccions habitualment usades en el desenvolupament d’un text acadèmic independentment de la matèria de què tracta. És un recurs de la Universitat de Manchester, adreçat especialment a estudiants no nadius, encara que pot ser útil també per als nadius. El material està organitzat segons…

  Continua llegint

 • Academic vocabulary

  Web que ofereix eines per treballar en línia el vocabulari acadèmic a partir de l’Academic word list. Aquestes eines, elaborades per Sandra Haywood, de la Universitat de Nottingham, inclouen un programa per subratllar el vocabulari acadèmic de qualsevol text o un altre que genera un exercici…

  Continua llegint

 • Acapela-box

  Acapela-box és un servei de conversió de text a veu de gran qualitat. Permet la conversió de fitxers de text a fitxers d’àudio en diferents llengües i en diferents variants dialectals.

  Continua llegint

 • Class Talk

  Guia de frases per ajudar el professorat català a preparar classes en anglès. Les frases estan classificades segons les diferents situacions de la docència i es poden llegir i escoltar. És un recurs elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya.

  Continua llegint

 • Collins English dictionary

  Obra de referència de la llengua anglesa actual, editada per l’editorial HarperCollins. Els diccionaris Collins es caracteritzen per haver estat els primers a incorporar noves tècniques lexicogràfiques basades en dades extretes de corpus textuals. Per aquesta raó, ofereixen informació addicional sobre usos reals dels mots (citacions famoses i…

  Continua llegint

 • Corpus of contemporary American English

  Corpus d’anglès americà. Una eina excel·lent i amb possibilitats enormes, però complexa quant a ús. Al YouTube hi ha tres vídeos de suport. Si sovint redacteu en anglès, val la pena aprendre a utilitzar-lo. També podeu trobar informació sobre aquest corpus en l’apunt «COCA. What…

  Continua llegint

 • Diccionaris complementaris d’anglès per al Word

  Es tracta d’unes llistes de mots elaborades pels Serveis Lingüístics de la UB a partir de la terminologia extreta de vocabularis i diccionaris multilingües de la UB, d’obres de Terminologia Oberta del TERMCAT i de glossaris de traduccions pròpies dels Serveis Lingüístics. Aquestes llistes es poden instal·lar…

  Continua llegint

 • English for Teaching Purposes

  English for Teaching Purposes és un MOOC desenvolupat pel Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona, pensat per ajudar el PDI que imparteix o vol impartir docència en anglès com a tercera llengua, és a dir, sense ser-ne parlant nadiu.

  Continua llegint

 • Free English pronunciation lessons

  Per practicar. Col·lecció de vídeos que expliquen com cal pronunciar els mots en context. Conté exercicis orals i escrits. El portal Oxford Online English conté altres recursos per aprofundir el coneixement de l’anglès.

  Continua llegint

 • Guide to grammar and writing

  Recurs del Capital Community College, a Connecticut. Conté teoria i pràctica gramatical i consells per millorar la redacció.

  Continua llegint

 • Hit parade of errors in grammar, punctuation and style

  Llista d’errors habituals detectats en la redacció de treballs acadèmics. Forma part del recurs Advice on academic writing, de la Universitat de Toronto.

  Continua llegint

 • Interuniversity style guide for writing institutional texts in English

  Manual d’estil elaborat pel Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d’Universitats, coordinat per la Universitat de Barcelona. Té l’objectiu de facilitar la comunicació interuniversitària i de millorar la qualitat dels textos institucionals en anglès. També pretén ajudar a millorar…

  Continua llegint

 • Merriam-Webster online dictionary

  Diccionari principal de llengua anglesa als Estats Units. És especialment rellevant perquè, tot i ser un diccionari de llengua general, conté definits molts termes especialitzats. Merriam-Webster també edita el Webster’s third new international dictionary, unabridged, el més complet dels diccionaris de llengua anglesa editats als Estats Units,…

  Continua llegint

 • Nomenclatura de gestió universitària

  Diccionari elaborat en el marc de la Xarxa Vives d’Universitats amb l’objectiu de consensuar les traduccions a l’anglès dels termes o expressions que apareixen en les normatives i en els textos institucionals de les universitats catalanes i que no tenen una equivalència clara en anglès. Han treballat…

  Continua llegint

 • OneLook dictionaries search

  Multicercador de diccionaris en anglès. Conté més de mil obres indexades, entre les quals cal destacar el Merriam-Webster online dictionary, el Collins English dictionary, el Cambridge advanced learner’s dictionary i la Wikipedia. Presenta les obres classificades temàticament i té moltes possibilitats de cerca. Trobareu més informació sobre aquest…

  Continua llegint

 • Online English grammar resources

  Gramàtica de consulta molt pràctica, esquemàtica i clara. Inclou una guia de puntuació breu i alguns exercicis. Forma part de la informació del portal Edufind.com.

  Continua llegint

 • Oxford dictionary of English (OED)

  Diccionari actual i històric de la llengua anglesa, editat per l’Oxford University Press i consultable en línia des del web del CRAI amb el compte UB.

  Continua llegint

 • Oxford reference

  Portal de l’Oxford University Press que permet fer cerques a un corpus d’obres lexicogràfiques de temàtica especialitzada. És d’accés restringit, però el personal de la Universitat de Barcelona hi pot accedir.

  Continua llegint

 • Practical guide to English usage. Comparing and contrasting English and Catalan

  Guia publicada pel Servei Lingüístic de la Universitat Oberta de Catalunya per oferir suport als membres de la comunitat universitària que han d’escriure en anglès (estudiants, docents, investigadors i personal d’administració). El document es basa en textos produïts en l’àmbit universitari. Es divideix en quatre grans seccions:…

  Continua llegint

 • Pronunciation of mathematical and scientific symbols in British English

  Apartat del portal UEfAP (Using English for Academic Purposes) dedicat a la pronunciació dels símbols matemàtics i científics.

  Continua llegint

 • Punctuation (UEfAP)

  Apartat del portal UEfAP (Using English for Academic Purposes) dedicat a la puntuació.

  Continua llegint

 • Recognising lecture structure

  Apartat del portal UEfAP (Using English for Academic Purposes) dedicat als marcadors discursius que ajuden a construir un discurs i a entendre’l.

  Continua llegint

 • Rhetorical functions in academic speaking

  Apartat del portal UEfAP (Using English for Academic Purposes) dedicat a treballar les expressions pròpies de cada text segons la funció comunicativa.

  Continua llegint

 • Traductor de Google

  Permet escriure o copiar un text de llargada indefinida i escoltar-ne la pronúncia automatitzada.

  Continua llegint