Per tenir-ho tot a mà…

 • A collection of English corpora

  Corpus textual que inclou el British national corpus, Reuters, British news, el corpus de la Universitat Brown (en anglès americà) i el del UK Web Archiving Consortim. És molt interessant l’eina per cercar col·locacions, que permet saber amb quins altres mots es combina freqüentment l’expressió cercada.

  Continua llegint

 • Academic phrasebank

  Conjunt ampli d’expressions i construccions habitualment usades en el desenvolupament d’un text acadèmic independentment de la matèria de què tracta. És un recurs de la Universitat de Manchester, adreçat especialment a estudiants no nadius, encara que pot ser útil també per als nadius. El material està organitzat segons…

  Continua llegint

 • Academic vocabulary

  Web que ofereix eines per treballar en línia el vocabulari acadèmic a partir de l’Academic word list. Aquestes eines, elaborades per Sandra Haywood, de la Universitat de Nottingham, inclouen un programa per subratllar el vocabulari acadèmic de qualsevol text o un altre que genera un exercici…

  Continua llegint

 • Acapela text to speech demo

  Permet escriure una frase o un text breu i escoltar-ne la pronúncia automatitzada. En comparació amb el traductor de Google, té l’inconvenient que només permet un màxim de dos-cents caràcters. En canvi, però, té alguns avantatges, com ara la qualitat de reproducció o la possibilitat de triar…

  Continua llegint

 • BBC learning English: pronunciation

  Per practicar. Consta de dos grups de vídeos: Tim’s Pronunciation Workshop i The Sounds of English. Es tracta de vídeos breus que mostren la pronúncia correcta en un anglès fluït i genuí. Conté exercicis de repetició. El portal BBC learning English conté altres recursos per aprofundir el…

  Continua llegint

 • Cambridge dictionaries online

  Portal de diccionaris de la Cambridge University Press, destinats especialment a l’aprenentatge de l’anglès. Cada entrada conté molta informació gramatical i de pronúncia (tant en anglès britànic com en anglès americà). Entre les obres que s’hi poden consultar, cal destacar el Cambridge advanced learner’s dictionary i el…

  Continua llegint

 • Class Talk

  Guia de frases per ajudar el professorat català a preparar classes en anglès. Les frases estan classificades segons les diferents situacions de la docència i es poden llegir i escoltar. És un recurs elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya.

  Continua llegint

 • Collins English dictionary

  Obra de referència de la llengua anglesa actual, editada per l’editorial HarperCollins i accessible des del web Collins dictionaries. Els diccionaris Collins es caracteritzen per haver estat els primers a incorporar noves tècniques lexicogràfiques basades en dades extretes de corpus textuals. Per aquesta raó, ofereixen informació addicional…

  Continua llegint

 • Corpus of contemporary American English

  Corpus d’anglès americà. Una eina excel·lent i amb possibilitats enormes, però complexa quant a ús. Al YouTube hi ha tres vídeos de suport. Si sovint redacteu en anglès, val la pena aprendre a utilitzar-lo. També podeu trobar informació sobre aquest corpus en l’apunt «COCA. What…

  Continua llegint

 • Curso de inglés académico

  Apartat del portal Ejercicio de inglés, de la professora de Filologia Anglesa de la Universitat Autònoma de Barcelona Alexandra Vraciu, dedicat a l’anglès acadèmic.

  Continua llegint

 • Diccionaris complementaris d’anglès per al Word

  Es tracta d’unes llistes de mots elaborades pels Serveis Lingüístics de la UB a partir de la terminologia extreta de vocabularis i diccionaris multilingües de la UB, d’obres de Terminologia Oberta del TERMCAT i de glossaris de traduccions pròpies dels Serveis Lingüístics. Aquestes llistes es poden instal·lar…

  Continua llegint

 • Ejercicio de inglés

  Per practicar. Apartat d’exercicis del portal Ejercicio de inglés, de la professora de Filologia Anglesa de la Universitat Autònoma de Barcelona Alexandra Vraciu. Ofereix tres cursos d’anglès —nivells bàsic (A1 i A2), mitjà (B1) i avançat (B2)— molt centrats en la gramàtica. A més, hi ha…

  Continua llegint

 • El vocabulario académico en inglés

  Apartat del portal Ejercicio de inglés, de la professora de Filologia Anglesa de la Universitat Autònoma de Barcelona Alexandra Vraciu, amb exercicis per treballar el vocabulari acadèmic en anglès.

  Continua llegint

 • English for international conferences

  Col·lecció de fragments de conferències en què es mostren i es treballen les expressions pròpies de cada funció lingüística: donar la benvinguda als assistents, presentar un ponent, fer aclariments, presentar l’ordre en què es tractaran els termes, etc. Conté exercicis per ajudar a fixar aquestes estructures.

  Continua llegint

 • English for Teaching Purposes

  English for Teaching Purposes és un MOOC desenvolupat pel Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona, pensat per ajudar el PDI que imparteix o vol impartir docència en anglès com a tercera llengua, és a dir, sense ser-ne parlant nadiu.

  Continua llegint

 • English practice

  Blog dedicat a l’aprenentatge d’anglès, que conté informació dedicada als errors més freqüents.

  Continua llegint

 • Free English pronunciation lessons

  Per practicar. Col·lecció de vídeos que expliquen com cal pronunciar els mots en context. Conté exercicis orals i escrits. El portal Oxford Online English conté altres recursos per aprofundir el coneixement de l’anglès.

  Continua llegint

 • Grammar and words

  Recurs del British Council dedicat a la gramàtica. Inclou exercicis.

  Continua llegint

 • Guide to grammar and writing

  Recurs del Capital Community College, a Connecticut. Conté teoria i pràctica gramatical i consells per millorar la redacció.

  Continua llegint

 • Guide to punctuation

  Recurs de Larry Trask, de la Universitat de Sussex, que explica l’ús dels diversos signes de puntuació i algunes qüestions de tipografia (majúscules i minúscules, cursiva, cometes, etc.).

  Continua llegint

 • Hit parade of errors in grammar, punctuation and style

  Llista d’errors habituals detectats en la redacció de treballs acadèmics. Forma part del recurs Advice on academic writing, de la Universitat de Toronto.

  Continua llegint

 • Interuniversity style guide for writing institutional texts in English

  Manual d’estil elaborat pel Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d’Universitats, coordinat per la Universitat de Barcelona. Té l’objectiu de facilitar la comunicació interuniversitària i de millorar la qualitat dels textos institucionals en anglès. També pretén ajudar a millorar…

  Continua llegint

 • Merriam-Webster online dictionary

  Diccionari principal de llengua anglesa als Estats Units. És especialment rellevant perquè, tot i ser un diccionari de llengua general, conté definits molts termes especialitzats. Merriam-Webster també edita el Webster’s third new international dictionary, unabridged, el més complet dels diccionaris de llengua anglesa editats als Estats Units,…

  Continua llegint

 • Nomenclatura de gestió universitària

  Diccionari elaborat en el marc de la Xarxa Vives d’Universitats amb l’objectiu de consensuar les traduccions a l’anglès dels termes o expressions que apareixen en les normatives i en els textos institucionals de les universitats catalanes i que no tenen una equivalència clara en anglès. Han treballat…

  Continua llegint

 • OneLook dictionaries search

  Multicercador de diccionaris en anglès. Conté més de mil obres indexades, entre les quals cal destacar el Merriam-Webster online dictionary, el Collins English dictionary, el Cambridge advanced learner’s dictionary i la Wikipedia. Presenta les obres classificades temàticament i té moltes possibilitats de cerca. Trobareu més informació sobre aquest…

  Continua llegint

 • Online English grammar resources

  Gramàtica de consulta molt pràctica, esquemàtica i clara. Inclou una guia de puntuació breu i alguns exercicis. Forma part de la informació del portal Edufind.com.

  Continua llegint

 • Oxford dictionary of English

  Diccionari de referència de la llengua anglesa moderna, editat per l’Oxford University Press i consultable des del web Oxford dictionaries online. Si seleccioneu l’opció «US English», també apareixen els resultats del New Oxford American dictionary, que és la versió en anglès americà del mateix diccionari.

  Continua llegint

 • Oxford reference

  Portal de l’Oxford University Press que permet fer cerques a un corpus d’obres lexicogràfiques de temàtica especialitzada. És d’accés restringit, però el personal de la Universitat de Barcelona hi pot accedir.

  Continua llegint

 • Practical guide to English usage. Comparing and contrasting English and Catalan

  Guia publicada pel Servei Lingüístic de la Universitat Oberta de Catalunya per oferir suport als membres de la comunitat universitària que han d’escriure en anglès (estudiants, docents, investigadors i personal d’administració). El document es basa en textos produïts en l’àmbit universitari. Es divideix en quatre grans seccions:…

  Continua llegint

 • Pronunciation of mathematical and scientific symbols in British English

  Apartat del portal UEfAP (Using English for Academic Purposes) dedicat a la pronunciació dels símbols matemàtics i científics.

  Continua llegint

 • Punctuation (UEfAP)

  Apartat del portal UEfAP (Using English for Academic Purposes) dedicat a la puntuació.

  Continua llegint

 • Rachel’s English

  Per practicar. Col·lecció de vídeos que permeten millorar la pronúncia de l’anglès. Es basa en l’anglès americà.

  Continua llegint

 • Recognising lecture structure

  Apartat del portal UEfAP (Using English for Academic Purposes) dedicat als marcadors discursius que ajuden a construir un discurs i a entendre’l.

  Continua llegint

 • Rhetorical functions in academic speaking

  Apartat del portal UEfAP (Using English for Academic Purposes) dedicat a treballar les expressions pròpies de cada text segons la funció comunicativa.

  Continua llegint

 • Traductor de Google

  Permet escriure o copiar un text de llargada indefinida i escoltar-ne la pronúncia automatitzada.

  Continua llegint

 • Vocabulary building

  Apartat del portal UEfAP (Using English for Academic Purposes) dedicat a la formació de mots en anglès acadèmic mitjançant l’addició de prefixos i sufixos.

  Continua llegint

 • Vocabulary exercicies for the Academic word list

  Conjunt d’exercicis per treballar el vocabulari acadèmic desenvolupats a partir a partir de l’Academic word list, mitjançant el programa Gerry’s Vocabulary Teacher.

  Continua llegint

 • [MOOC] Canvas Network

  És la plataforma MOOC en què es publiquen els cursos de més d’un centenar d’universitats, entre les quals hi ha la Universitat de Barcelona.

  Continua llegint

 • [MOOC] Coursera

  És la plataforma MOOC que ofereix més cursos i on participen més universitats d’arreu del món.

  Continua llegint

 • [MOOC] Edx

  Plataforma MOOC de la Universitat de Stanford on col·laboren diverses universitats nord-americanes.

  Continua llegint

 • [MOOC] FutureLearn

  Plataforma MOOC d’universitats britàniques.

  Continua llegint

 • [MOOC] Open2Study

  Plataforma MOOC d’universitats australianes.

  Continua llegint

 • [MOOC] OpenupEd

  Plataforma MOOC de la Unió Europea que conté cursos en diferents idiomes europeus.

  Continua llegint

 • [MOOC] Udacity

  Plataforma MOOC creada per l’Institut de Tecnologia de Massachusetts i la Universitat Harvard. Ofereix cursos de diverses universitats d’arreu del món i d’àrees temàtiques diverses. Gairebé tota l’oferta formativa és de l’àmbit de la ciència i la tecnologia. A diferència de la majoria de plataformes MOOC, té…

  Continua llegint

 • [OpenCourseWare] Consorci OpenCourseWare

  El Consorci OpenCourseWare és una iniciativa de diverses institucions d’educació superior d’arreu del món per crear un fons ampli de continguts educatius oberts. Hi trobareu els materials docents d’un gran nombre d’universitats, en molts idiomes, perquè els pugueu aprofitar.

  Continua llegint

 • [OpenCourseWare] MIT OpenCourseWare

  L’Institut de Tecnologia de Massachusetts va ser pioner en la creació dels OpenCourseWare, i és el que té el projecte més ambiciós, atès que posa a disposició del públic la totalitat dels cursos i assignatures que imparteix.

  Continua llegint

 • [Vídeos] 5 Great sites with free video lectures from top colleges

  Selecció de cinc webs amb classes universitàries en línia, disponibles gratuïtament, de qualitat.

  Continua llegint

 • [Vídeos] Academic Earth

  Repositori de classes universitàries enregistrades en vídeo i disponibles en línia gratuïtament. Hi col·laboren les universitats nord-americanes de més prestigi.

  Continua llegint

 • [Vídeos] Free video lectures

  Repositori de classes i cursos universitaris enregistrats en vídeo i disponibles en línia gratuïtament. Hi col·laboren diverses universitats d’arreu del món.

  Continua llegint

 • [Vídeos] TED: ideas worth spreading

  Organització sense ànim de lucre dedicada a la difusió de conferències i xerrades de personalitats rellevants i de temàtica molt variada.

  Continua llegint

 • [Vídeos] UBtv

  Recull d’audiovisuals de la Universitat de Barcelona que conté conferències i altres discursos acadèmics en anglès.

  Continua llegint

 • [Vídeos] Videolectures.net

  Repositori de classes i cursos universitaris en format de vídeo, disponibles gratuïtament i amb llicència Creative Commons. Hi ha vídeos d’universitats d’arreu del món i en diversos idiomes.

  Continua llegint