• Class Talk

    Dins l’aula o en el laboratori, la interacció amb els alumnes se sol dur a terme mitjançant un repertori de frases freqüents d’estructura relativament fixa. Segurament, tots hem sentit o hem produït frases similars a aquestes: Farem un descans de cinc minuts a la mitja part. Si us plau,…

    Continua llegint