Sobre el Lecturelab

Presentació

El Lecturelab és un portal adreçat al professorat universitari que fa o vol fer classes en anglès i no n’és parlant nadiu. L’objectiu és oferir un conjunt de recursos en línia i informacions que puguin ajudar a preparar les classes en llengua anglesa, partint de la base que l’usuari ja té un bon coneixement de l’anglès.

El Lecturelab conté els elements següents:

Recursos

Des d’aquí podeu veure tots els recursos en línia seleccionats. Tots els recursos són gratuïts i procedeixen tant d’universitats catalanes que han desenvolupat materials destinats a millorar les competències comunicatives dins l’aula, com d’organismes estrangers, principalment universitaris, que han desenvolupat materials, adreçats a nadius o no nadius, que poden ser útils per a aquest propòsit.

Els recursos estan emmagatzemats en fitxes que contenen el títol o nom del recurs, una breu descripció, l’URL per accedir-hi i el tipus de recurs de què es tracta.Segons les habilitats o competències que treballen, els recursos es classifiquen en onze tipus:

 • Aula: Repertoris de frases d’ús habitual dins l’aula, expressions per estructurar el discurs docent en anglès, per comunicar-se amb naturalitat amb els alumnes, etc.
 • Corpus: Conjunts de textos que permeten consultar els mots en el seu context d’ús.
 • Correctors: Eines que poden ajudar a evitar errors ortogràfics.
 • Cursos: Recursos per millorar les habilitats comunicatives a l’aula amb la proposta d’un seguit d’exercicis.
 • Diccionaris: Selecció dels principals diccionaris per consultar el significat, la pronúncia i les característiques gramaticals combinatòries d’un mot.
 • Estil: Llibres d’estil en anglès.
 • Gramàtica: Recursos de referència gramatical (per fer-hi consultes), recursos per practicar i millorar el coneixement gramatical de l’anglès i reculls d’errors freqüents.
 • Pronúncia: Recursos per conèixer i millorar la pronúncia d’un mot o d’un text. Poden ser útils per preparar-se un text que s’ha de llegir o explicar en públic. A més d’aquests recursos, cal tenir en compte que pràcticament tots els diccionaris en línia incorporen la pronúncia de les entrades.
 • Puntuació: Recursos per puntuar correctament els textos en anglès.
 • Vocabulari: Recursos que permeten aprofundir en el domini del lèxic propi de l’entorn acadèmic.

Alguns recursos especialment rellevants apareixen com a destacats a la part inferior de la pàgina inicial.

Consultes

Si sou personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona podeu adreçar els dubtes lingüístics o terminològics que tingueu al Sens dubte, el servei de consultes dels Serveis Lingüístics. Tot i que bona part de les consultes rebudes són sobre el català, també hi podeu adreçar dubtes sobre l’anglès o el castellà.

Actualitat

El Lecturelab presenta una sèrie d’apunts breus, de publicació periòdica, que ajuden a descobrir els recursos seleccionats i mostrar com treure’n profit, o estar al cas de les novetats relacionades amb l’ús de l’anglès com a llengua de la docència (activitats presencials, publicació de llibres, etc.).

Des de la pàgina d’inici es pot veure el títol, la imatge i un fragment dels darrers apunts publicats. Fent clic sobre el títol Actualitat es poden veure tots els apunts publicats fins ara.

Els apunts admeten certa interacció amb els usuaris mitjançant comentaris i la possibilitat de compartir la informació per vies diferents (Facebook, Twitter, Linkedin i correu).

Per poder estar realment al dia de totes aquestes informacions és convenient anar seguint les novetats des d’alguna de les eines de les xarxes socials previstes en el mateix portal (RSS, Twitter o Facebook).

La descoberta dels apunts publicats també és possible mitjançant les etiquetes que apareixen al peu de pàgina, que caracteritzen cadascun dels apunts d’acord amb el contingut i permeten agrupar-los per afinitat, de manera que a la part inferior d’un apunt hi poden aparèixer apunts relacionats.

Els recursos destacats es mostren en un carrusel d’imatges enllaçades amb les fitxes dels recursos considerats especialment interessants.

El peu de pàgina conté les etiquetes que permeten seleccionar els apunts que hi estat associats; els enllaços a les xarxes socials per poder seguir les novetats del Lecturelab i dels Serveis Lingüístics en general, i quadre de cerca al contingut de tot el portal (recursos i apunts d’actualitat).

 

Crèdits

Han participat en l’elaboració del Lecturelab:

 • Àngels Egea i Glòria Vallès (selecció de recursos)
 • Anna Grau (disseny web)

Els continguts propis del blog estan subjectes a la llicència de Creative Commons Reconeixement – Compartir igual 4.0 Internacional.

Aquest projecte ha rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.

Logotips

Contacte