Lecturelab? Per què?

El Lecturelab és un portal adreçat al professorat universitari que fa o vol fer classes en anglès i no n’és parlant nadiu. L’objectiu és oferir un conjunt de recursos en línia i informacions que puguin ajudar a preparar les classes en llengua anglesa, partint de la base que l’usuari ja té un bon coneixement de l’anglès.

El Lecturelab us serveix per estar al dia quant a recursos i novetats, per no perdre la pista a informacions rellevants ja publicades, per tenir a mà tots els recursos en línia més rellevants i per no quedar-se amb el dubte si necessiteu fer una consulta.

La pàgina d’inici del Lecturelab té l’estructura següent:

 • Recursos destacats Conjunt d’imatges que es desplacen enllaçades amb les fitxes dels recursos considerats especialment interessants.
 • Lecturelab? Per què? Text de presentació i descripció del Lecturelab (el text que esteu llegint).
 • Tipus de recursos Representació gràfica per fer-se una idea del contingut del portal o per accedir a la llista completa de tots els recursos (dels del títol) o als recursos indexats sota cada etiqueta (Aula, Corpus, Cursos, etc.).
 • Per estar al dia… Apunts publicats recentment sobre els recursos del portal o altres notícies rellevants. Des del títol (Per estar al dia…) es poden veure tots els apunts publicats fins ara.
 • Per no perdre-li la pista Apartat que permet destacar un apunt que no és recent i que, per tant, no és visible des de la pàgina d’inici.
 • Per tenir-ho tot a mà… Accés a la llista dels dos grans tipus de recursos continguts en el Lecturelab: anglès acadèmic i anglès general.
 • Per no quedar-se amb el dubte… Accés al formulari de consultes.
 • Peu de pàgina Enllaç a la pàgina de recursos dels Serveis Lingüístics de la UB; etiquetes que permeten seleccionar els apunts que les contenen; enllaços a les xarxes socials per poder seguir les novetats del Lecturelab; quadre per fer cerques a tot el portal (recursos i apunts).

 

Per estar al dia…

El Lecturelab presenta una sèrie d’apunts breus, de publicació periòdica, que ajuden a descobrir els recursos seleccionats i mostrar com treure’n profit, o estar al cas de les novetats relacionades amb l’ús de l’anglès com a llengua de la docència (activitats presencials, publicació de llibres, etc.).

Des de la pàgina d’inici es pot veure el títol, la imatge i un fragment dels darrers apunts publicats. Fent clic sobre el títol Per estar al dia… es poden veure tots els apunts publicats fins ara.

Els apunts admeten certa interacció amb els usuaris mitjançant comentaris i la possibilitat de compartir la informació per vies diferents (Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ i correu).

Per poder estar realment al dia de totes aquestes informacions és convenient anar seguint les novetats des d’alguna de les eines de les xarxes socials previstes en el mateix portal (RSS, Twitter o Facebook).

La descoberta dels apunts publicats també és possible mitjançant les etiquetes que apareixen al peu de pàgina, que caracteritzen cadascun dels apunts d’acord amb el contingut i permeten agrupar-los per afinitat, de manera que a la part inferior d’un apunt hi poden aparèixer apunts relacionats.

Per no perdre-li la pista…

La major part dels apunts contenen informació que no perd vigència, per al qual cosa pot ser convenient fer emergir apunts antics que ja no són visibles des de la pàgina d’inici. Aquest és el propòsit de l’apartat Per no perdre-li la pista…, que va variant el contingut periòdicament per destacar diversos apunts ja publicats fa temps. És, doncs, una manera de recuperar i visibilitzar informació rellevant ja publicada.

Per tenir-ho tot a mà…

Des d’aquí podeu veure tots els recursos en línia seleccionats, agrupats en dues grans categories: anglès acadèmic i anglès general. Tots els recursos són gratuïts i procedeixen tant d’universitats catalanes que han desenvolupat materials destinats a millorar les competències comunicatives dins l’aula, com d’organismes estrangers, principalment universitaris, que han desenvolupat materials, adreçats a nadius o no nadius, que poden ser útils per a aquest propòsit.

Els recursos estan emmagatzemats en fitxes que contenen el títol o nom del recurs, una breu descripció, l’URL per accedir-hi i el tipus i el subtipus a què pertany.

Segons el registre, el recursos estan agrupats en dos grans tipus:

 • Anglès acadèmic: Recursos especialment indicats per treballar les habilitats lingüístiques necessàries a l’aula. Agrupa recursos que permeten aprofundir en les diverses funcions i característiques del discurs acadèmic en anglès i també recursos per treballar les frases més habituals en la interacció entre professors i alumnes.
 • Anglès general: Recursos que no tracten del llenguatge específicament acadèmic, però que poden ser útils per resoldre dubtes o per millorar la competència lingüística segons les necessitats de cadascú i partint sempre de la base que l’usuari té un bon coneixement de l’anglès. Alguns d’aquests recursos no estan pensats per a l’aprenentatge de l’anglès, però poden ser útils per a aquest propòsit.

Segons les habilitats o competències que treballen, els recursos es classifiquen en onze subtipus:

 • Aula: Repertoris de frases d’ús habitual dins l’aula, expressions per estructurar el discurs docent en anglès, per comunicar-se amb naturalitat amb els alumnes, etc.
 • Corpus: Conjunts de textos que permeten consultar els mots en el seu context d’ús.
 • Correctors: Eines que poden ajudar a evitar errors ortogràfics.
 • Cursos: Recursos per millorar les habilitats comunicatives a l’aula amb la proposta d’un seguit d’exercicis.
 • Diccionaris: Selecció dels principals diccionaris per consultar el significat, la pronúncia i les característiques gramaticals combinatòries d’un mot.
 • Estil: Selecció de llibres d’estil en anglès.
 • Gramàtica: Recursos de referència gramatical (per fer-hi consultes), recursos per practicar i millorar el coneixement gramatical de l’anglès i reculls d’errors freqüents. Cada recurs està etiquetat d’acord amb aquesta classificació.
 • Materials: Selecció de les millors plataformes de MOOC, OpenCourseWare (materials docents de llicència oberta) i vídeos de conferències que es poden usar com a exemples o models per elaborar recursos docents propis o per preparar discursos acadèmics.
 • Pronúncia: Recursos per conèixer i millorar la pronúncia d’un mot o d’un text. Poden ser útils per preparar-se un text que s’ha de llegir o explicar en públic. A més d’aquests recursos, cal tenir en compte que pràcticament tots els diccionaris en línia incorporen la pronúncia de les entrades.
 • Puntuació: Recursos per puntuar correctament els textos en anglès.
 • Vocabulari: Recursos que permeten aprofundir en el domini del lèxic propi de l’entorn acadèmic.

Es poden veure tots els recursos del Lecturelab des del títol Tipus de recursos de la pàgina inicial. Alguns recursos especialment rellevants apareixen com a destacats a la part superior de la pàgina inicial.

 Per no quedar-se amb el dubte…

Si sou personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona podeu adreçar els dubtes lingüístics o terminològics que tingueu al Sens dubte, el servei de consultes dels Serveis Lingüístics. Tot i que bona part de les consultes rebudes són sobre el català, també hi podeu adreçar dubtes sobre l’anglès o el castellà.