Solucions en l’àmbit del bon govern i la regulació

Investigació i innovació en la millora regulatòria

El Living Lab Bon Govern i Regulació és un camp d’experimentació que permet idear, construir, provar i avaluar de manera conjunta els reptes que la regulació i el bon govern proposen en els contextos contemporanis (protecció de denunciants, softlaw, conflicte d’interessos, avaluació de les normatives…).

Aquest Living Lab tindrà com a resultat una publicació periòdica que tindrà el títol de ‘Anuario del Buen Gobierno y de la Calidad de la Regulación’ i que es publicarà gràcies a la col·laboració de la Fundación Democracia y Gobierno Local. Es treballa també per concretar experiments en un entorn real amb tots els potencials agents socials per trobar solucions a problemes del dia a dia en l’àmbit del bon govern i la regulació.

En el projecte col·laboren investigadors de la UB de diverses disciplines, així com investigadors de la Universitat Rey Juan Carlos, la Universitat de València, la Universitat de Murcia, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Carlos III de Madrid i la Universitat de Santiago de Compostela. També hi participen professionals vinculats a organitzacions de l’administració pública com la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Oficina de Calidad Normativa de la Comunidad de Madrid, i l’Autoritat Catalana de la Competència, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Àrea de Millora de la Regulació i de Competència i Regulació de la Generalitat de Catalunya, entre altras.

Resum primera reunió Living Lab Bon Govern i Regulació

Resum segona reunió Living Lab Bon Govern i Regulació

Vídeo tercera reunió Living Lab Bon Govern i Regulació

Vídeo quarta reunió Living Lab Bon Govern i Regulació

Anuario del buen gobierno y de la calidad de la regulación

 

Comparteix aquest post: