Què és

Lletra de Dona, coordinat per Rodrigo Andrés, Dolores Resano i Andrea Ruthven, i editat per Sara Soler, és un espai de publicació i difusió de ressenyes d'obres escrites per dones, dins els àmbits tant de la creació literària (narrativa, teatre, poesia, assaig, autobiografia, lírica) com de la teoria crítica.

L'objectiu de Lletra de Dona és, així doncs, visibilitzar la contribució de les dones i oferir un repertori de les seves obres, tant al llarg de la història com a l’actualitat.

Lletra de Dona va ser creat per Elena Losada l'any 2004 i coordinat per ella mateixa i per Helena González i Marta Segarra fins l'any 2014. Anteriorment va ser editat per Dolores ResanoDavid FontanalsMarina Bernardo i Arturo Corujo. Des de l'any 2008 fins al 2014 va estar vinculat a tres projectes d'innovació docent: "Lletra de Dona: Una eina per a l'aprenentatge de la crítica literària en entorns virtuals i per a l'avaluació continuada",  "Desenvolupament de 'Lletra de Dona' com a eina interdisciplinària per a l'avaluació continuada i l'aprenentatge de la crítica en entorns virtuals", i "El gènere en l'avaluació de competències a l'àrea de les Humanitats: complements a Lletra de Dona" (Institut de Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona).

 

Lletra de Dona és un resultat dels següents grups d'innovació docent:

Grup d'innovació docent consolidat Lletra de dona / LLETRAD 2022 (GINDOC-UB/155)

Grup d'innovació docent consolidat Lletra de dona / LLETRAD 2019 (GINDOC-UB/155)

Grup d'innovació docent consolidat Lletra de dona / LLETRAD 2016 (GINDOC-UB/155)

Grup d'innovació docent Lletra de dona / LLETRAD (GIDUB-13/155)

 

Propostes

Lletra de Dona accepta propostes al llarg de l'any. Podeu enviar les vostres ressenyes a adhuc@ub.edu posant com a assumpte del missatge "Lletra de Dona". La ressenya, en format Word, ha d'anar en un arxiu adjunt. L'equip de coordinació avaluarà les propostes per a la seva publicació.

Les ressenyes es poden escriure en català, espanyol o anglès. No s'acceptaran ressenyes d'obres ja ressenyades a Lletra de Dona, per la qual cosa preguem que mirin primer la llista a la pàgina web. Només s'accepten ressenyes de volums complets, i no de seccions de volum.

Format de ressenya

 1. Nom de l'autora o autor de la ressenya i correu electrònic
 2. Fitxa bibliogràfica:
  • Autora: Kate Chopin
  • Títol: El despertar
  • Dades editorials: Traducció de l'anglès d'Olivia de Miguel. Madrid: Ediciones Hiperión (Libros Hiperión, 92), 2003
  • ISBN: 84-7517-163-X
  • Llengua original: Ed. orig. anglès
  • Títol original i any de la primera edició: The Awakening | 1899
  • Gènere: narrativa
 3. Biografia de l'autora. Màxim 600 caràcters amb espais.
 4. Un fragment seleccionat de l'obra. Màxim 300 caràcters amb espais.
 5. Sinopsi de l'obra. Màxim 650 caràcters amb espais.
 6. Ressenya. No ha d'incloure cites literals de l'obra ressenyada excepte en casos excepcionals i s'ha d'indicar la pàgina exacta. Entre 2000-3000 caràcters amb espais.
 7. Apartats opcionals
  1. Autopoètica. Màxim 650 caràcters amb espais. Sota aquesta denominació es poden incloure declaracions rellevants de l'autora (en pròlegs, entrevistes, notes a peu de pàgina, etc.) en què manifesti la seva posició sobre l'acte d’escriptura (per exemple, què pensa de la literatura de dones).
  2. Traduccions. En el cas de treballar amb una obra traduïda, es pot incloure una valoració de la traducció.
  3. Bibliografia crítica (quatre títols com a màxim). La bibliografia anirà per ordre alfabètic. Les referències hauran de citar-se com s'indica a continuació:
   1. Llibres: Cognom, Nom (any de publicació), Títol, Ciutat, Editorial.
    Exemple: Bartrina, Francesca (2001), Caterina Albert, Víctor Català, La voluptuositat de l’escriptura, Vic, Eumo.
   2. Edicions: Cognom, Nom (ed.) (any de publicació), Títol, Ciutat, Editorial.
    Exemple: Riera, Carme, Meri Torras i Isabel Clúa (eds.) (2002), Perversas y divinas, València, Excultura.
   3. Artícles en publicacions periòdiques: Cognom, Nom (any de publicació), "Títol", Revista, número: pàgines.
    Exemple: Carbonell, Neus (1997), "Feminisme, modernitat i narrativa en Dolors Monserdà", Lectora, 3: 19-26.
   4. Capítols de llibres col·lectius: Cognom, Nom (any de publicació), "Títol", Títol del llibre, Cognom, Nom (eds.), Ciutat, Editorial: Pàgines.
    Exemple: Coll, Mercedes (2000), "Crítica cinematográfica y feminismo", Feminismo y crítica literaria, Marta Segarra i Àngels Carabí (eds.), Barcelona, Icaria: 159-170.
   5. Documents web: Cognom, Nom (any de publicació [si es coneix]), "Títol del document", Nom del site, pàgina (quan n'hi hagi), Data de consulta. <direcció URL>.
    Exemple: Ruthven, Andrea (2014), "A desfacer o mundo", A Sega, 30/08/2014, <http://www.asega-critica.net/2014/02/a-desfacer-o-mundo.html>.