castellà
símbolo
SSE
desarrollo
sudsudeste
categoría
nombre
área temática
ciencias de la tierra
puntos cardinales
català
símbol
SSE
desenvolupament
sud-sud-est
categoria
nom masculí
àrea temàtica
ciències de la terra
punts cardinals
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
anglès
symbol
SSE
expansion
south-south-east
category
noun
thematic area
earth sciences
cardinal directions
Darrera actualització: 20-1-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina