català
símbol
SSO
símbol
SSW
desenvolupament
sud-sud-oest
categoria
nom masculí
àrea temàtica
ciències de la terra
punts cardinals
Nota
Les dues formes són correctes i la tria de l’una o l’altra depèn del grau d’especialització del text o de la projecció internacional que tingui. Si el text és més especialitzat o té una clara voluntat d’internacionalització, es fa servir W; si no és tan especialitzat o és d’àmbit local, s’opta per la forma O.


Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
SSO
símbolo
SSW
desarrollo
sudsudoeste
categoría
nombre
área temática
ciencias de la tierra
puntos cardinales
anglès
symbol
SSW
expansion
south-south-west
category
noun
thematic area
earth sciences
cardinal directions
Darrera actualització: 4-2-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina