català
símbol
NO
símbol
NW
desenvolupament
nord-oest
categoria
nom masculí
àrea temàtica
ciències de la terra
punts cardinals
Nota
Les dues formes són correctes i la tria de l’una o l’altra depèn del grau d’especialització del text o de la projecció internacional que tingui. Si el text és més especialitzat o té una clara voluntat d’internacionalització, es fa servir W; si no és tan especialitzat o és d’àmbit local, s’opta per la forma O.


Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
NO
símbolo
NW
desarrollo
noroeste
categoría
nombre
área temática
ciencias de la tierra
puntos cardinales
anglès
symbol
NW
expansion
north-west
category
noun
thematic area
earth sciences
cardinal directions
Darrera actualització: 4-2-2022
Impressió de la pàgina

Pujar al principi de la pàgina