Noms de lloc catalans

L’article s’escriu sempre amb minúscula i experimenta les contraccions normals de l’article amb altres partícules.

Exemple adequatel Maresme
l’Anoia
els municipis del Barcelonès
l’Hospitalet de Llobregat


Vegeu també el criteri L’article davant de noms de lloc catalans.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 30-5-2018
Citació recomanada:
«Noms de lloc catalans» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1067> [consulta: 25 abril 2024].