Noms de lloc catalans

L’article s’escriu sempre amb minúscula i experimenta les contraccions normals de l’article amb altres partícules.

Exemple adequatel Maresme
l’Anoia
els municipis del Barcelonès
l’Hospitalet de Llobregat


Vegeu també el criteri L’article davant de noms de lloc catalans.
Darrera actualització: 30-5-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Noms de lloc catalans» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1067> [consulta: 27 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina