Institucions, establiments i entitats: noms abreujats

Quan les institucions, els establiments i les entitats es designen de manera abreujada, per mitjà d’un dels noms que la componen, aquesta denominació s’escriu amb majúscula inicial.

Exemple adequatla Universitat (per la Universitat de Barcelona)
la Facultat (per la Facultat de Física)
el Departament (pel Departament de Biomedicina)
l’Àrea (per l’Àrea de Finances)
la Comissió (per la Comissió Acadèmica)


S’escriu, però, amb minúscula inicial en cas d’anar precedida per un demostratiu o un possessiu, que li atorguen un valor genèric més que no pas de denominació incompleta:

Exemple adequataquesta universitat
la nostra universitat

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 14-11-2023
Citació recomanada:
«Institucions, establiments i entitats: noms abreujats» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1100> [consulta: 24 maig 2024].