Organismes

Majúscules
Minúscules
la Universitat de Barcelona
la Facultat de Geografia i Història
la Seguretat Social
les universitats de Catalunya
les facultats de cada campus
la Secretaria del Departament de Filologia Catalana
el Vicerectorat d’Economia
la Junta de Govern de la UB
les secretaries dels departaments
els serveis de la UB
Grup PREDIMED
Centre d’Investigació sobre Canvi Social i Democràcia
Observatori de l’Aigua
Darrera actualització: 14-1-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Organismes» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1054> [consulta: 27 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina