Gerundi de simultaneïtat

El gerundi de simultaneïtat expressa un fet que, des d’un punt de vista temporal, coincideix totalment amb el fet expressat pel verb principal. Aquest ús del gerundi pot anar precedit de tot; no obstant això, convé no abusar-ne.

Exemple adequatEl secretari busca la informació navegant per Internet.

Exemple adequatLa degana treballa posant-hi els cinc sentits.

Exemple adequatEls estudiants baixen l’escala (tot) saltant.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 27-4-2016
Citació recomanada:
«Gerundi de simultaneïtat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1135> [consulta: 7 juny 2023].