Signes d’interrogació i d’admiració

Es pot consultar el document normatiu Els signes d’interrogació i d’admiració, de l’Institut d’Estudis Catalans.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 14-2-2017
Citació recomanada:
«Signes d’interrogació i d’admiració» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1158> [consulta: 22 abril 2024].