Puntuació

Els signes de puntuació són un component de la llengua escrita que té per objectiu prioritari establir lligams de significació que d’altra manera podrien no ser captats o que serien, per al lector, molt més difícils de copsar. Els signes de puntuació, doncs, estan al servei de la comprensió dels textos.

Antigament, en què la lectura es feia en veu alta, els signes de puntuació tenien per finalitat facilitar l’oralització dels escrits, i estaven governats, doncs, per la prosòdia i l’entonació.

Amb l’adveniment de la impremta, els textos es van democratitzar i van començar a ser consumits de manera individual i silenciosa, i la prosòdia i l’entonació van deixar lloc sobretot a la sintaxi, que des de llavors regeix la majoria d’usos dels signes de puntuació. Tot i així, també cal tenir en compte el pes de les convencions tipogràfiques, que explica molts dels usos dels signes de puntuació.

A continuació s’indiquen els usos més habituals dels diferents signes de puntuació (la coma, el punt i coma, el punt, els dos punts, els punts suspensius, els signes d’interrogació i d’admiració, els parèntesis, els guions i les cometes) i s’aclareixen els dubtes més freqüents; i, quan és pertinent, es fa una referència al contacte entre els diversos signes de puntuació, i a la relació entre tipografia i signes de puntuació.
Més informació
Besa, Josep. «Més enllà de l’oral. Puntuació i activitat interpretativa». A: Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 2000, núm. 20, pàg. 89-103.

Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009.

Pujol, Josep Maria; Solà, Joan. Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. 3a ed. rev. Barcelona: Columna, 2000.
Darrera actualització: 19-1-2022
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Puntuació» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=268> [consulta: 18 maig 2024].
Pujar al principi de la pàgina