Operadors aritmètics

Els símbols dels operadors aritmètics s’escriuen en rodona. En les operacions cal deixar un espai en blanc entre els diferents operands.

Exemple adequata + b = c
x y = z
(a + b) × c = d
34 + 52 = 86
λ 10 nm


Quan els símbols + i precedeixen un nombre, s’escriuen sense espai.

Exemple adequat
+24


Convé observar que, per representar el símbol de la resta o el símbol negatiu, cal utilitzar el guió mitjà.

Productes i quocients

 • Per expressar el producte de nombres o de valors de magnituds, s’usa el punt volat o l’aspa.

  Exemple adequat32,4 · 24,3 =  787,32
  32,4 × 24,3 = 787,32

  Exemple adequat4 · 10–3 = 0,004
  4 × 10–3 = 0,004

  Exemple adequat15 · 7 kg = 105 kg
  15 × 7 kg = 105 kg


  En cas que s’utilitzi el punt per separar decimals, és preferible utilitzar l’aspa com a símbol del producte, en comptes del punt volat, a fi d’evitar confusions.

  Exemple adequat32.4 × 24.3 = 787.32

  Exemple inadequat32.4 · 24.3 = 787.32


 • Els productes i quocients de magnituds físiques es poden escriure de diverses maneres. Segons la IUPAC, l’ordre de prioritat és el següent:

  • Productes

   Exemple adequata b
   ab
   a · b
   a × b


  • Quocients

   Exemple adequatImatge sense text alternatiu definit


   Cal no emprar més d’una barra (/) en una mateixa expressió, tret que s’utilitzin parèntesis per evitar ambigüitats:

   Exemple adequat(a/b)/c

   Exemple no admissiblea/b/c


 • Els productes i quocients d’unitats es poden escriure de manera similar, excepte que, quan en un producte d’unitats s’omet el signe de multiplicació, cal deixar un espai entre els símbols de les diferents unitats.

  • Productes

   Exemple adequatN m

   Exemple no admissibleNm

   Exemple adequatN · m

                
  • Quocients

   Exemple adequatImatge sense text alternatiu definit

   Exemple no admissiblems-1

Més informació
Institut d’Estudis Catalans. Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics. La simbologia i la formulació en els textos científics. [en línia]. <http://criteria.espais.iec.cat/files/2017/02/3-2-1_Simbologia-i-formulaci%C3%B3-en-textos-cient%C3%ADfics_05.pdf> [Consulta: 09 maig 2017].

Bureau International des Poids et Mesures. Le Système international d’unités (SI) [en línia]. 7a ed. Sèvres: BIPM, 1998. <http://www1.bipm.org/utils/fr/pdf/brochure-si.pdf> [Consulta: 18 desembre 2003].

Unió Internacional de Química Pura i Aplicada. Magnituds, unitats i símbols en química física [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció de Ciències i Tecnologia, 2008. <http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000049%5C00000040.PDF> [Consulta: 13 febrer 2014].

Taylor, Barry N. Guide for the use of the international system of units (SI) [en línia]. Washington: National Institute of Standards and Technology (NIST), 2008. <http://www.nist.gov/pml/pubs/sp811> [Consulta: 22 maig 2012].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 8-3-2019
Citació recomanada:
«Operadors aritmètics» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1256> [consulta: 26 febrer 2024].