Símbols

Un símbol és un signe gràfic, format per lletres, xifres o pictogrames, que representa la forma abreujada d’una paraula, un concepte o un valor, generalment de l’àmbit de la física, la química, les matemàtiques o altres especialitats de la ciència o la tècnica. Aquest abreujament afecta només l’escriptura, ja que per llegir un símbol es recorre al mot o a l’expressió sencers.

S’escriu…
Es llegeix…
30 m
trenta metres
de m3 a kWh
de metre cúbics a kilowatts hora
340 m/s
340 metres per segon
4 €/kg
quatre euros el quilo
15 °C
quinze graus Celsius
una molècula de H2O
una molècula d’aigua
vents de component SE
vents de component sud-est
aeroport de BCN
aeroport de Barcelona


Els símbols responen, majoritàriament, a convencions, generalment de caràcter internacional, adoptades per organismes estandarditzadors reconeguts. Per tant, no només no les creen lliurement els usuaris d’una llengua, sinó que són les úniques abreviatures d’utilització obligatòria.

Aquesta convencionalitat simplifica i assegura l’intercanvi d’informació i la comprensió interlingüística en diferents camps, especialment de la ciència i de la tècnica. De fet, els símbols són el cas menys conflictiu d’abreviació, on es presenten menys vacil·lacions i hi ha uns criteris més homogenis.

Són característiques dels símbols, més enllà del caràcter oficial que tenen (que és el seu tret distintiu), l’omissió del punt abreviatiu i de la marca de plural.

Exemple adequat70 cm de gruix de neu
Exemple no admissible70 cm. de gruix de neu

Exemple adequatles 24 h del dia
Exemple no admissibleles 24 h. del dia

Exemple adequat30 kg de patates
Exemple no admissible30 kgs de patates

Exemple adequat122 km d’autopista
Exemple no admissible122 kms d’autopista


Com a norma general, aplicable a la resta d’abreviacions, els símbols s’han d’utilitzar amb mesura, sempre amb el convenciment que els lectors els interpretaran correctament. A fi de garantir-ne la comprensió, se’n pot explicar el significat la primera vegada que apareixen en un text o es pot recórrer a les llistes d’abreviatures prèvies.

Actualment, hi ha establerts símbols nacionals o internacionals per representar el sistema internacional d’unitats, els elements químics, les llengües, les monedes o els noms dels països. També tenen valor simbòlic els punts cardinals o les matrícules de cotxe, per exemple.
Més informació
«Reial decret 493/2020, de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 2032/2009, de 30 de desembre, pel qual s’estableixen les unitats legals de mesura». Butlletí Oficial de l’Estat, 2020, núm.  119. Disponible en línia a https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4707-C.pdf.
Darrera actualització: 27-11-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Abreviacions: símbols» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=973> [consulta: 29 novembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina