Separació de milers

Per facilitar la lectura dels nombres que expressen quantitats llargues (de més de tres xifres), es fa servir el punt per separar els dígits de tres en tres (començant sempre per la dreta). En català no és recomanable fer servir la coma amb aquesta funció, tot i que hi ha llengües com ara l’anglès que la fa servir.

Exemple adequat1.258 €
Exemple no admissible1258 €
Exemple inadequat1,258 €


En determinades disciplines i en edicions molt acurades, és habitual seguir les recomanacions de la norma ISO 80000-1, segons la qual la separació d’aquests grups de tres xifres s’ha de fer amb un espai fi en comptes del punt.

Exemple adequat4 250 679 km


Quan el nombre no indica quantitat sinó que indica ordre o identifica un element dins una sèrie (anys, codis postals, números de pàgina, etc.), les xifres no se separen i s’escriuen tots els dígits seguits.

Exemple adequatRamón y Cajal va néixer el 1852.
Exemple no admissibleRamón y Cajal va néixer el 1.852.
Exemple adequat43500 Tortosa
Exemple no admissible43.500 Tortosa
Exemple adequatVegeu la pàgina 1423.
Exemple no admissibleVegeu la pàgina 1.423.
Exemple adequatAvinguda Diagonal, 1400
Exemple no admissibleAvinguda Diagonal, 1.400


Hi pot haver alguns casos excepcionals, com ara els números de telèfon, en què els dígits s’agrupin d’una manera determinada per facilitar-ne la lectura.

Exemple adequat934 035 478
616 924 316
Exemple inadequat934035478
616924316
Més informació
ISO 80000-1. Grandeurs et unités. Partie 1: Généralités. Ginebra: ISO, 2009.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 23-7-2020
Citació recomanada:
«Separació de milers» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2082> [consulta: 29 maig 2024].