Remarques

S’apostrofa davant de les xifres que comencen per u o onze.

 • l’1 de setembre

 • un pressupost d’1.354.700 €

 • l’XI Jornada de Matemàtiques a l’Escola

 • l’11a clàusula del contracte

Els nombres, els intervals i les xifres i símbols relacionats no poden quedar partits a final de línia.

 • Truqueu al 934 035 478

 • Es va incloure a la memòria del curs
  2016-2017.

 • Ha recorregut els 42,2 km
  de la marató.

Si una frase comença amb un nombre que no es pot escriure amb lletres, és preferible alterar-ne l’ordre o anteposar-hi una expressió del tipus un total de.

 • Han assistit a l’acte d’inauguració del curs 382 persones.

 • Un total de 382 persones han assistit a l’acte d’inauguració del curs.

Cal unir amb guionet les desenes i unitats, i les unitats i centenes.

 • vint-i-tres

 • trenta-quatre

 • vuit-centè

Els ordinals en singular s’abreugen amb la xifra seguida de l’última lletra de la paraula sencera. Els plurals, amb les dues últimes.

 • 8è [vuitè]

 • 13es [tretzenes]

La separació decimal s’ha de fer amb coma.

 • 6,53 g

 • 3,14159265 ms

En les quantitats de més de tres xifres, els dígits se separen de tres en tres (començant sempre per la dreta) generalment amb un punt.

 • 1.258 €


Quan el nombre indica ordre o identifica un element dins una sèrie (anys, codis postals, números de pàgina, etc.) s’escriuen tots els dígits seguits.

 • Ramón y Cajal va néixer el 1852.

 • Vegeu la pàgina 1423.

S’escriuen amb xifres romanes els nombres que acompanyen els noms de monarques i altres càrrecs jeràrquics civils i religiosos, els segles i els noms d’assignatures consecutives.

 • el faraó Tuthmosis II

 • el segle xxi

 • Dret Civil II

Darrera actualització: 3-2-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Nombres: remarques» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=567> [consulta: 26 setembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina