Nombres a final de línia

Un nombre escrit amb xifres no pot quedar partit en línies diferents.

Exemple adequatTruqueu al
934 035 478

Exemple no admissibleTruqueu al 934
035 478


De la mateixa manera, no poden partir-se els dos termes d’un interval separats per un guionet.

Exemple adequatEs va incloure a la memòria del curs
2016-2017.

Exemple no admissibleEs va incloure a la memòria del curs 2016-
2017
.


Tampoc no poden quedar en línies diferents les xifres i els símbols que hi estiguin relacionats.

Exemple adequatHan aconseguit més d’11.500 €
per reconstruir cinc escoles d’Haití.

Exemple no admissibleHan aconseguit més d’11.500 
per reconstruir cinc escoles d’Haití.


Exemple adequatHa recorregut els 42,2 km
de la marató.

Exemple no admissibleHa recorregut els 42,2
km
de la marató.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 20-5-2019
Citació recomanada:
«Nombres a final de línia» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2084> [consulta: 29 maig 2024].