Justificants d’assistència

Genèric

ModelWord

PDF
De pràctiques

ModelWord

PDF

D’examen (en català)

ModelWord

PDF

D’examen (en anglès)

ModelWord

PDF


InformacióCal adaptar la capçalera amb les dades que corresponguin.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 25-10-2018
Citació recomanada:
«Justificants d’assistència» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2913> [consulta: 28 novembre 2023].