Documents administratius

Els documents que reflecteixen l’activitat administrativa d’una institució deixen constància de les seves actuacions i serveixen com a mitjà de comunicació amb les persones administrades i altres administracions. Es poden classificar segons l’ús que se’n fa:

Documents de transmissió

Documents de convocatòria

Documents de constància

Documents de valoració

Documents de decisió

Documents de petició


La renovació del llenguatge administratiu ve motivada principalment per la voluntat de racionalitzar, clarificar i actualitzar la documentació que generen les diferents administracions. Aquesta tendència intenta acostar cada cop més la llengua de les institucions a un llenguatge clar i planer.

Les característiques de l’estil administratiu català es poden resumir en els punts següents:

  • El respecte a la tradició en l’àmbit administratiu i jurídic.

  • L’objectivitat, fruit de l’interès per democratitzar les relacions de l’Administració i les persones administrades. Aquesta objectivitat s’aconsegueix amb un tractament igualitari i respectuós i es tradueix, per exemple, en la utilització generalitzada del tractament de vós.

  • La claredat, concisió i senzillesa. S’ha d’evitar construir frases excessivament llargues o alterar l’ordre dels elements sense justificació. S’ha de tenir en compte, també, que frases poc puntuades dificulten la comprensió. Es pot dir que l’ús sistemàtic de la passiva o la repetició innecessària de determinades informacions són desaconsellables, mentre que desglossar les idees en diferents paràgrafs fa més assimilable la informació.

  • La coherència i homogeneïtat. La coherència dins la producció de documentació administrativa s’aconsegueix, per exemple, amb l’ús sistemàtic de la primera personal de les formes verbals, amb la datació unificada de tots els documents, amb el seguiment d’uns criteris sistemàtics sobre ús de majúscules, amb la utilització d’abreviatures normalitzades, amb la disposició coherent de les dades en els impresos, etc.


La documentació administrativa requereix un alt grau de normalització tant pel que fa al disseny gràfic dels documents com als recursos lingüístics que s’hi utilitzen.

Els models de documents que es recullen s’han elaborat tenint en compte les normes internacionals, les de la comunitat lingüística i les d’ordre intern de la institució (com ara les relatives a la imatge corporativa).
Més informació
DAU: documents administratius universitaris [PDF]. 3a ed. Barcelona: Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana, 2002.

«Els documents administratius» [en línia]. Girona, 2016. <http://www.ddgi.cat/llibreEstil/faces/seccio.xhtml?punt=164 [consulta: 13 juliol 2016].

Llibre d’estil del Govern de les Illes Balears. [en línia]. Illes Balears, 2006. <https://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST2645ZI143377&id=143377> [consulta: 13 juliol 2016].

Manual de documentació administrativa [en línia]. València, 2016. <http://www.avl.gva.es/documents/31987/58581/MANUALS_01_AVL_5a-ed.pdf/708d8b68-560c-4cf8-b1d8-bdd2faeac1b9> [consulta: 15 maig 2017].

Manual de documents i llenguatge administratius [en línia]. 3a ed. Alacant, 2009. <http://www.uv.es/splweb/Documentos/manual_documents_administratius.pdf> [consulta: 13 juliol 2016].

Manual de normes gràfiques [en línia restringit]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2015. <https://intranet.ub.edu/dyn/cms/04_eines_i_recursos/09_imatge_corporativa> [Consulta: 26 febrer 2016].
Darrera actualització: 18-3-2024
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Documents administratius» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=300> [consulta: 20 juliol 2024].
Pujar al principi de la pàgina