Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 30-10-2017
Recommended citation:
«Guidelines: Appendices» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2922> [consulta: 28 febrer 2024].