Indicacions horàries

En les indicacions horàries fetes amb xifres, es recomana seguir el sistema internacional recollit a l’ISO 8601 i fer servir dos grups de xifres separats per dos punts per indicar les hores i els minuts.

Exemple adequatLes dades s’actualitzen diàriament a les 19:45.


En aquest cas, a la indicació horària no s’hi ha d’afegir ni el mot hores ni el símbol h.

Exemple no admissibleLes dades s’actualitzen diàriament a les 19:45 hores.

Exemple no admissibleLes dades s’actualitzen diàriament a les 19:45 h.


No són recomanables, per tant, altres solucions que s’han fet servir tradicionalment.

Exemple inadequatLes dades s’actualitzen diàriament a les 19.45 hores.

Exemple inadequatLes dades s’actualitzen diàriament a les 19.45 h.


Aquest tipus de notació es regeix per un sistema de vint-i-quatre hores i, per regla general, no s’afegeix cap zero al davant de les hores d’una sola xifra.

Exemple adequatEl tren de les 9:46 arriba a Girona a les 14:30.

Exemple adequatDades recollides al terrat de l’edifici a les 13:29:14.


En el cas de textos molt esquemàtics, com ara taules o llistes, es pot afegir un zero abans de les hores d’una sola xifra per mantenir la informació ben alineada.

Exemple adequat08:00-09:30   Iconografia
09:30-11:00   Història de la Música
11:00-12:30   Llenguatges Artístics

Exemple inadequat8:00-9:30      Iconografia
9:30-11:00    Història de la Música
11:00-12:30  Llenguatges Artístics


Els minuts sempre s’han d’escriure amb dues xifres, fins i tot quan correspon a l’hora en punt.

Exemple adequatHorari: d’11:00 a 15:00
Exemple inadequatHorari: d’11 a 15 h
Exemple adequatel tren de les 21:05
Exemple no admissibleel tren de les 21:5


En general, per indicar una quantitat d’hores escrita en xifres, cal fer ús de l’escriptura habitual dels numerals, amb els decimals i símbols corresponents.

Exemple adequatDurada del curs: 3,5 h

Exemple no admissibleDurada del curs: 3:30


En l’àmbit audiovisual —en un guió o escaleta, per exemple—, el minutatge se sol indicar en hores, minuts i segons, separats per dos punts.

Exemple adequat33:45 / 1:28:59

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 8-12-2021
Citació recomanada:
«Notícies i comunicats: indicacions horàries» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3084> [consulta: 29 febrer 2024].