Documents de comunicació

En aquesta secció del llibre d’estil es tracta dels textos de comunicació institucional. Sota aquesta denominació, s’hi han agrupat documents d’àmbits diversos —alguns d’ús més generalitzat que d’altres—, que tenen un impacte important des del punt de vista de la comunicació.

En primer lloc, s’estableixen les característiques dels missatges de correu electrònic, text que s’ha consolidat com a eina principal de comunicació i que ha esdevingut el mitjà habitual per transmetre, electrònicament, escrits administratius clàssics com ara la carta, l’ofici, la nota interna, la circular o la convocatòria.

A continuació es tracta de les xarxes socials, especialment Facebook, Twitter i Instagram. La presència activa de les administracions a les xarxes, la brevetat i immediatesa dels missatges que s’hi difonen, i les característiques pròpies de cada entorn exigeixen l’establiment d’uns criteris lingüístics propis dels comptes oficials institucionals.

Per a un col·lectiu de professionals més reduït, però amb gran repercussió social, es recullen recomanacions per a la redacció de notícies i comunicats vinculats amb l’activitat universitària. Són textos circumscrits, sobretot, a l’àmbit periodístic i de divulgació d’actualitat. S’hi inclouen també les notificacions de SocUB, de caràcter més breu, que es publiquen en aquesta aplicació mòbil, per les característiques pròpies, tant de format com d’estructura.
Darrera actualització: 10-2-2024
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Documents de comunicació» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1565> [consulta: 19 abril 2024].
Pujar al principi de la pàgina