Fórmules estructurals

En les fórmules químiques estructurals, el guió llarg representa enllaços (i no s’ha de deixar cap espai en blanc ni abans ni després).

Exemple adequatCH3COOH

Exemple adequatCH3[CH2]5COONa

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 22-2-2021
Citació recomanada:
«Fórmules estructurals» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3162> [consulta: 27 maig 2024].