Ordenació de referències bibliogràfiques

Les referències bibliogràfiques apareixen generalment en forma de llista al final d’un text o d’una part d’aquest (per exemple, al final d’un capítol), seguint un sistema d’ordenació alfabètic, temàtic o numèric.

La tria del sistema d’ordenació de les referències bibliogràfiques depèn sovint de criteris, normatives o recomanacions adoptats segons el tipus de document en què s’insereix la bibliografia i l’àmbit d’especialitat, però és important que sigui coherent i homogeni dins d’un mateix document.
Més informació
Martínez de Sousa, José. Manual de estilo de la lengua española. 4a ed. Gijón: Trea, 2012, p. 99.

Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009.

The Chicago manual of style. 17a ed. Chicago: University of Chicago Press, 2017, p. 235-240.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 19-2-2021
Citació recomanada:
«Ordenació de referències bibliogràfiques» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=358> [consulta: 6 desembre 2023].