Ordenació alfabètica

En l’ordenació alfabètica, les referències bibliogràfiques s’ordenen alfabèticament per la responsabilitat principal, i si no n’hi ha, pel títol. D’aquesta manera es facilita la localització i consulta de la bibliografia.

Exemple adequatBibliografia

Ajuda’m: guia per a l’acolliment cultural dels estudiants estrangers (2001). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Gabinet de Llengua Catalana.
 
Bofarull, Jordi de; Montserrat, Anna (2001). Praxi lingüística: II. Documents administratius. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. Servei Lingüístic. (Textos de Normalització Lingüística; 5).

Cyrano de Bergerac (2009). L’altre món. Traducció de Martí de Riquer i Jordi Raventós. Barcelona: Adesiara.

L’illa de l’holandès [pel·lícula cinematogràfica] (2002). Sigfrid Monleón (dir.). Barcelona: Lauren Films (104 min).

Marquet, Lluís (2002). «Sobre el mot ‘solapa’ i derivats». Llengua Nacional, núm. 38, p. 19.

Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia (1996). Guia lingüística pràctica 1. Dubtes lingüístics més freqüents. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya.


 • Quan hi ha més d’una obra d’un mateix autor, les referències s’ordenen cronològicament. Si hi ha més d’una obra d’un mateix any, després de l’any s’hi ha d’afegir les lletres a, b, etc. en cursiva perquè es pugui fer la citació bibliogràfica corresponent.

  Exemple adequatEspinar Vicente, José María (1987). La extranjería en el sistema español de derecho internacional privado. Granada: TAT.

  Espinar Vicente, José María (1988a). Derecho procesal civil internacional. Madrid: La Ley.

  Espinar Vicente, José María (1988b). La nacionalidad. 2a ed. Granada: TAT.


  No es recomana l’ús del guió llarg doblat per substituir la responsabilitat principal perquè dificulta la lectura i el reaprofitament de les referències bibliogràfiques.

  Exemple inadequatCoromines, Joan (1965). Estudis de toponímia catalana. Barcelona: Barcino.

  —— (1971). Lleures i converses d’un filòleg. Barcelona: Club Editor.


 • Si entre les obres d’un autor n’hi ha que han estat escrites en col·laboració, primer s’han de consignar les d’autoria única i després les col·lectives.

  Exemple adequatWellek, René (1965). Confrontations: studies in the intellectual and literary relations betwen Germany, England, and the United States during the nineteenth century. Princeton (N. J.): Princeton University Press.

  Wellek, René (1972). Grenzziehungen: Beiträge zur Literaturkritik. Stuttgart [etc.]: Kohlhammer.

  Wellek, René; Warren, Austin (1993). Teoría literaria. Madrid: Gredos.


 • En les referències que s’ordenen pel títol, si comença amb una xifra aràbiga, tant si és ordinal com si és cardinal, s’ordena per ordre creixent davant de les referències que comencen amb lletres. I si el títol comença per una xifra romana, s’ordena alfabèticament com si es tractés d’una lletra majúscula.

  Exemple adequat5 anys de converses a l’Ateneu II (1992). L’Hospitalet [de Llobregat]: Ateneu de Cultura Popular.

  Abella Pons, Francesc R. Indicadors psicopatològics en un grup d’heroïnòmans: estudi del trastorn esquizotípic de la personalitat [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1999. [Tesi doctoral].  <http://www.tesisenred.net/handle/10803/2682/> [Consulta: 15 maig 2017]. ISBN: 84-688-1081-9.

  Fabra, Pompeu (1984). Converses filològiques II. Barcelona: Edhasa, p. 508-509.

  VIII Congrés científic hebreu a Europa: Barcelona, 10-13.X.1988 (1988). [Barcelona]: [s. n.].

  Wellek, René; Warren, Austin (1993). Teoría literaria. 4a ed. Madrid: Gredos.

  XX Concurs literari Sant Jordi: el Vendrell 1993 (1993). El Vendrell: Ajuntament. Àrea de Cultura.

Darrera actualització: 24-10-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Ordenació de referències bibliogràfiques: ordenació alfabètica» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=364> [consulta: 6 desembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina