Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 10-2-2024
Citació recomanada:
«Documents de planificació» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3760> [consulta: 30 maig 2024].