Més informació
Fabra, P. Converses filològiques. Barcelona: Edhasa, 1983, vol. i, § 49 i § 50 i vol. ii, § 493.

Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009.

Ruaix, J. El català 2. Morfologia i sintaxi. Moià: Josep Ruaix ed., 1985.

Servei de Llengües i Terminologia. Recursos de redacció. Dubtes freqüents [en línia]. <http://www.upc.edu/slt/fl>. [Consulta: 09 maig 2017].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-10-2023
Citació recomanada:
«perquè, per què i per a què» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=621> [consulta: 28 novembre 2023].