Inici al gener i a l’abril de 2024 (online amb 2h. de presencial)

MANEIG D’EYME EN LA CONSECUCIÓ DEL CANVI PERSONAL

 

3ª Promoció

El grup de recerca en Intervenció en Psicologia Clínica i de la Salut i Promoció del Benestar (2021 SGR00666) ha desenvolupat la tecnologia digital d’avaluació psicològica EYME-Explore Your Meanings que va conduir a la creació de l’empresa Mind and Identity, SL, spin-off de la Universitat de Barcelona. EYME està dirigit a potenciar l’efectivitat de la psicoteràpia, el counselling o el coaching gràcies a l’exploració dels significats i valors personals que configuren la identitat personal.

EYME inclou una entrevista digital automatitzada, la generació d’un informe de resultats, d’un gràfic 3D navegable i la creació d’un entorn de Realitat Virtual on els pacients o clients poden explorar de manera immersiva el mapa de significats personals i les possibilitats de canvi que ofereix.

Dates d’inici
Inici al gener i a l’abril de 2024

Característiques generals de la metodologia docent
Tota la docència (excepte 2h.) es realitzarà preferentment de forma no presencial mitjançant el campus virtual de la UB, amb videoenregistraments i altre material docent, a més de videoconferències en horaris acordats. Es farà una sessió presencial de 2hper a l’entrenament al maneig del dispositiu Oculus Quest de Realitat Virtual.

Els continguts docents combinen la reflexió i l’exposició teòrica, la discussió per part del grup estimulada pel professorat, la presentació i l’anàlisi de casos clínics.

Objectius i destinataris

Descripció resumida dels objectius
Adquirir una formació àmplia i ben fonamentada teòricament per poder utilitzar amb excel·lència la plataforma digital EYME – Explore Your Meanings (inclòs l’ús de la realitat virtual) per a l’exploració de la identitat personal i els canvis desitjats en pacients de psicoteràpia o clients d’aconsellament o coaching.

Destinataris
Graduats o llicenciats en Psicologia o Medicina. Requisits d’accés: cal presentar un currículum que inclogui la titulació i l’experiència professional. Es poden estudiar situacions especials.

Activitats docents

1. Bases teòriques (5 hores)
Es presenten continguts relatius a l’epistemologia constructivista i la teoria dels constructes personals, base conceptual d’EYME.
2. La tècnica de la graella  (Repertory Grid Technique) (4 hores)
S’exposen els procediments per a l’administració i l’anàlisi de la tècnica de la graella i les diferents aplicacions en diferents àmbits.
3. La identitat personal i els seus conflictes (5 hores)
En base al marc teòric exposat en els apartats anteriors, es presenten els conceptes d’identitat personal i els dos tipus de conflictes cognitius (constructes dilemàtics i dilemes implicatius) així com la seva utilitat per a la formulació de casos clínics i per desbloquejar el desenvolupament personal.
4. Evidències disponibles en diferents trastorns (5 hores)
S’exposen les principals investigacions realitzades amb diferents trastorns (depressió, fibromiàlgia, trastorns alimentaris, psicosi, etc.) i condicions, així com en població general, per poder fonamentar els procediments d’EYME i les implicacions terapèutiques que se’n deriven.
5. Maneig operatiu d’EYME (1 hora)
Consisteix en l’entrenament de les operacions necessàries per gestionar l’aplicació EYME quant a clients i pacients, generació d’informe i enviament de dades a les ulleres de Realitat Virtual.

6. Promoure l’autodescobriment i la transformació amb RV (10 hores)
S’entrena els participants en l’acompanyament de clients i pacients en l’exploració immersiva dels seus propis constructes, identitat i conflictes (si n’hi ha) per promoure el canvi i el desenvolupament personal.
7. Consulta i supervisió de casos (10 hores)
Es basa en els casos aportats pels alumnes després d’haver aplicat EYME a dos casos, es debaten les possibilitats de potenciar-ne la utilitat terapèutica. Es proporcionen orientacions específiques per a la realització del treball final.
8. Treball final (20 hores tutoritzades)
L’alumne/a haurà de realitzar un treball d’acord amb una sèrie de pautes específiques que permetin descriure amb cert grau de detall el treball realitzat amb dos casos propis.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Documentació: Fotocòpia compulsada del títol, expedient acadèmic, currículum, fotocòpia del DNI i sol·licitud de matrícula.

Alumnes internacionals: Documentació addicional. Consultar.

Contactar: gfeixas@ub.edu

Import de la matrícula
650,00 € + 65€ de taxa administrativa

Vols saber més del curs?

DESCARREGA PDF

CONTACTE

DIRECCIÓ DEL CURS

Dr. Guillem Feixas Viaplana,
Universitat de Barcelona
gfeixas@ub.edu
(+34) 93 312.51.00

Montse Sánchez Povedano
Mind & Identity
montse.s.povedano@eatica.com

  He llegit i accepto la Política de privacitat

  CAMPUS MUNDET
  Facultad de Psicología.
  Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología.
  Sección de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, Despacho 3601 B
  Paseo de Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona