Anna Pahissa

Anna Pahissa és gestora en l’àmbit de l’art contemporarni, editora i especialista en publicacions d’artista. El 2011 funda el projecte múltiplos, plataforma de difusió i distribució de publicacions d’artista, que va tancar a finals de 2017. En aquests moments coordina l’associació de galeries Art Barcelona, dirigeix el festival Art Nou, és docent de teoria crítica i història de l’art a Metàfora, i d’edició gràfica i publicacions a l’Escola Massana, i desenvolupa projectes de diversos formats vinculats a l’edició i  les publicacions d’artista.