EL NOTARIAT PÚBLIC EN LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL:
ESCRIPTURA, INSTITUCIONS, SOCIETAT I ECONOMIA (SEGLES XIII-XV)

(Ministerio de Ciencia e Innovación. PID2019-105072GB-I00)
El projecte té com objectiu principal analitzar la figura del notari medieval i la seva activitat en les societats de la Mediterrània Occidental, centrant l’atenció en l’àmbit urbà de la Corona d’Aragó. El marc cronològic és ampli, amb la finalitat d’analitzar l’evolució de la institució notarial des dels seus inicis al segle XIII fins la seva definitiva implantació en el segle XV.

S’estableixen estudis comparatius per realitzar una anàlisi profunda de les relacions que es configuren entre el notariat de la Corona d’Aragó i el notariat que trobem en altres regions de l’àrea d’influència del dret romà. Concretament es centra l’atenció en els territoris de les penínsules Ibèrica Itàlica, i les illes de Mallorca, Sardenya i Sicília.

Dins d’aquest marc cronològic i territorial, el projecte s’articula al voltant de quatre eixos principals: escriptura, institucions, societat i economia, amb la finalitat de desenvolupar anàlisis des de diferents òptiques. Es vol estudiar la cultura gràfica notarial i les pràctiques d’escriptura, la circulació de literatura notarial i de models documentals i, també, sobre la conservació d’aquesta documentació, sempre dins de l’àmbit urbà. En el vessant institucional es vol aprofundir en l’estudi de l’activitat notarial dins d’alguns organismes de l’època analitzant tant la pràctica notarial com la documentació produïda per institucions com el municipi, la diòcesi, les confraries i els hospitals. En aquest sentit, també es pretén estudiar la mobilitat professional dels notaris i el seu rol d’intermediaris en la societat i en la vida econòmica medieval, àrbitres i garants de la fe pública i, en ocasions, creadors de la memòria i de la identitat de les ciutats.
14/09/2021
Manual de Siurana (1229-1239), estudi i edició a cura d'Ignasi Baiges

Una nova publicació del projecte. En aquesta ocasió es tracta de l'edició del primer manual notarial de la parròquia de santa Maria de Siurana. Aq...
10/09/2021
Summer School: Respondre a les emergències. Espais i formes de l'assistència i de la solidaritat (1350-1650)

La setmana del 6 al 10 de setembre s'ha celebrat la Summer School sobre emergència, espais i formes d'assistència. Les jornades han tingut lloc a l'...
10/09/2021
Convegno Internazionale

Entre els dies 8 i 10 de setembre s'ha celebrat el Convegno internazionale "Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva...
01/09/2021
Congrés Internacional:

Congrés internacional "Emerging Diplomatics Estudies" (Milà, 30 de juny-1 de juliol de 2022) (presencial i en línia).

Un nou Call f...
30/06/2021
CFP: Seminari Internacional (Workshop I): El notariat públic a la Corona d’Aragó a l’Edat Mitjana: organització, pràctica i activitat en els territoris peninsulars.

Call for papers per al Workshop I: El notariat públic a la Corona d'Aragó a l'Edat Mitjana: organització, pràctica i activitat en els territoris p...