08/06/2022
Presentació del llibre

Avui, a les 18h, a les Gallerie d’Italia de Nàpols (via Toledo 177) es presenta el llibre “Confraternities in Southern Italy. Art, Politics, and Religion (1100-1800)", publicat pel Centre for Renaissance and Reformation Studies de la Universitat de Toronto i editat per David D’Andrea i Salvatore Marino. Al llibre participen quatre membres dels nostre projecte, amb tres assaigs sobre tres importants àrees geogràfiques de la Itàlia del Sud: Gemma Teresa Colesanti i Eleni Sakellariou “Confraternities in Medieval Benevento”; Salvatore Marino “Medieval Confraternities in Abruzzo”; Daniela Santoro “Medieval Confraternities in Palermo”.
Aquestes tres contribucions científiques demostren que la documentació notarial és imprescindible per a l’estudi de les confraries medievals a la Mediterrània: gràcies als documents redactats pels notaris al servei de les diòcesis, les ciutats i els hospitals, ha sigut possible reconstruir els orígens i les activitats assistencials, religioses i econòmiques d’aquestes associacions d’homes i dones unides per a un fi de pietat, de caritat i d’ajuda mútues. Els contractes notarials descriuen les cerimònies d’iniciació i acollida dels “oblati” i “oblate”, les eleccions dels càrrecs administratiu (rectors, priors, procuradors, etc.), les processons i les activitats assistencials i benefiques dutes a terme per aquestes institucions socials que van ser protagonistes de la vida urbana a la Baixa Edat Mitjana.