Transferència (Treballs recents)

  • Informe sobre “El papel de las VTC y taxi en la implementación y extensión de las Zonas de Bajas Emisiones”. Elaborat per encàrrec de l’empresa Cabify. Treball conjunt amb NURETU. Informe final 
  • Monogràfia “Els Impactes de la Covid-19 en la mobilitat i les seves conseqüències socials i econòmiques: Una revisión acadèmica internacional després de 2 anys de pandèmia”. Librerías Universitarias, Barcelona. Monografia derivada del projecte de Recerca finançat per la Generalitat de Catalunya (Pandèmies 2020). ISBN:978-84-19282-29-3. Dipòsit Legal: B-21383-2022
  • Informe “Impacto de la pandemia en el periodo transitorio de amortización otorgado por el Real Decreto-ley 13/2018 de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor”. Elaborat per encàrrec de l’empresa Cabify. Treball conjunt amb NURETU. Informe.
  • Estudi d’avaluació de l’impacte dels canvis en les infraestructures de transport públic sobre la demanda de viatgers en els sistemes multi-aeroport d’Europa. Elaborat per encàrrec de la Generalitat de Catalunya.
  • Participatió (coautoria) en el Full Report: Urban Mobility strategies during COVID-19. Elaborat per encàrrec de l’EIT Urban Mobility. Comissió Europea.
  • Avaluació del desplegament de pla d’infraestructures digitals. Elaborat per encàrrec de la Fundació I2.cat InformePPT
  • Assistència tècnica per a l’avaluació dels ajuts a la compra de vehicles de baixes emissions del pla de millora de la qualitat de l’aire de la Generalitat de Catalunya. Elaborat per encàrrec de la Generalitat de Catalunya. Informes i Policy Brief

 

Publicacions en revistes científiques.

 

Documents de treball

 

Articles recents de Divulgació de la Recerca