Observatori d’anàlisi i avaluació de polítiques públiques

Universitat de Barcelona
Facultat d’Economia i Empresa
Departament de Econometria Estadística i Economia Aplicada
Observatori d’anàlisi i avaluació de polítiques públiques. Torre 6, planta 3.
John-Maynard Keynes 1-11.
08034 Barcelona
Telèfon: (+34) 93 402 19 43


També pots contactar amb nosaltres mitjançant el següent formulari de contacte: