Máster d’Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics

El Màster Universitari en Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics és un títol oficial de postgrau de la Universitat de Barcelona, d’un any de durada, que especialitza a Enginyers, Llicenciats i Graduats en Economia, Dret, Administració, etc., en l’àrea professional de l’Economia de les polítiques i els serveis públics.
Més informació

 

Màster en Polítiques Públiques

El Màster en Polítiques Públiques és una titulació interuniversitària (Universitat de Barcelona, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals i Universitat Pompeu Fabra) d’un any de durada destinada a formar futurs professionals en l’àmbit de l’elaboració de polítiques públiques. El màster combina una formació rigorosa tant en economia com en ciències polítiques, i pretén proporcionar als estudiants un conjunt complet d’habilitats pràctiques, quantitatives, qualitatives i analítiques.
Més informació