WORKSHOP PANDÈMIES 2020:

La sostenibilitat financera i ambiental de la mobilitat a Catalunya

4 de novembre de 2022

Facultat d’economia i empresa de la UB. Sala de Recepcions

Organitzadors: Observatori d’anàlisi i avaluació de les polítiques públiques & Grup de recerca en Governs i Mercats.

 

PROGRAMA

10:25 Benvinguda.

10:30  Ponència: “La sostenibilitat financera i ambiental del transport públic” A càrrec d’Ismael Uruén, Director del Servei Econòmic i Financer de Transports Metropolitans de Barcelona.

Sessió 1 (Catalan/Spanish)

11:00 Presentació del Monogràfic “Els impactes de la Covid-19 en la Mobilitat i les seves conseqüències socials i econòmiques. Una revisió acadèmica internacional després de 2 anys de pandèmia. A càrrec de Daniel Albalate (Universitat de Barcelona).

11:05 Jordi Perdiguero (Universitat Autònoma de Barcelona) “Impacte de la Covid-19 al transport públic: demanda, oferta i problemes de finançament”.

11:20 Xavier Fageda (Universitat de Barcelona). “Efectes de la pandèmia en l’evolució del trànsit“.

11:35 Verónica Mejía (Universitat Rovira i Virgili). “Canvis en els patrons de mobilitat quotidiana a Catalunya durant la pandèmia de la COVID-19. Evidències de les àrees metropolitanes de Barcelona, Girona i Tarragona.

12:00 Coffee Break

Sessió 2. (English)

12:15 Jordi Rosell (Universitat de Girona). “Green Procurement in the transportation sector”.

12:45 Albert Gragera (Bax & Co.)  “Mobility, Environment and Inequalities in the Post-covid city”.

13:15  Daniel Miravet (Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona) “Use of public transport by tourists in times of pandemic. A reading from the case of the Costa Daurada”.

13:45 Tancament

Finançament: