11. CENTRIFUGACIÓ > 11.7 riscos i normes de seguretat
3.1 Utillatge laboratori
3.2 Diccionari Utillatge
3.3 Muntatge a reflux
3.4 Plaques calefactores
3.5 Obtenció de gasos
3.6 Bec Bunsen
3.7 Manipulació tubs d'assaig
3.8 Mesura de volums
tancar
11.1 Fonaments de la tècnica
11.2 Tipus
11.3 Aplicació
11.4 Utillatge / Material
11.5 Muntatge
11.6 Procediment
11.7 Riscos i Seguretat
tancar


 • La centrífuga ha d’estar sobre una base sòlida i fixa.


 • El rotor ha de ser compatible amb la centrífuga que es vol utilitzar i ha d’estar perfectament fixat al motor.


 • El rotor ha d’estar perfectament equilibrat (compensat) i s’han de distribuir els tubs adequadament per evitar vibracions durant el gir i, per tant, que es trenquin. Si és necessari, cal utilitzar tubs addicionals que continguin volums similars de líquid.


 • Els tubs han de ser compatibles amb la centrífuga per evitar trencaments durant el temps de funcionament.


 • La tapa que aïlla el rotor de l’exterior ha d’estar ben tancada i assegurada.


 • Mai hi ha que deixar la centrífuga sense atenció fins que arriba a la velocitat màxima de gir.
 •  

   

  A A A
  << Anterior  ||