Solicitud de Equipos de protección individual

Para solicitar EPI’s debe rellenar el siguiente formulario:

  Els camps amb asterisc (*) són obligatoris

  Dades personals  EPI's

  Guants de seguretatGuants de làtexGuants de vinilGuants de protecció tèrmicaGuants de criogèniaMàscara de pols i partículesMàscara de gasos i vaporsAuricularsCascBotesAltres

  • Utilitzar els EPI quan es realitzin les tasques que així ho requereixen.
  • Consultar qualsevol dubte respecte a la utilització correcta.
  • Mantenir-lo en perfecte estat i conservació.
  • Sol·licitar un nou EPI en cas de pèrdua o deteriorament.

  Signatura

  Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) La finalitat del tractament és gestionar la prevenció de riscos laborals. (3) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, sol·licitar-ne la portabilitat i la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. (4) Podeu consultar la informació detallada dels tractaments esmentats.